Straffa inte barnen

Regeringens utredning föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kommer i alla lägen ta strid mot

En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen är ett familjefientligt förslag. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Vi kristdemokrater motsätter oss förslag i utredningen som: familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

 

Utredningen
Färre dagar i föräldraförsäkringen
Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag.

Det här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:
En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.