Vitsippan ny okt.

Välkommen att läsa vad händer i Habo
och regionen under hösten.