• Svar på moderaten Fredrik Kjos artikel i Mitti

  Glesbygdsfientligt SL Det är med besvikelse jag konstaterar att Fredrik Kjos, M, väljer att väja för SL och Stockholms läns landstings val att föreslå neddragningar av landsbygdens busstrafik. Man hade från SL:s sida kunnat välja andra sparförslag eller från landstingsledningen valt andra intäkter där t.ex. en mindre skattehöjning hade varit välmotiverad. För de flesta är det bekant att landstinget leds i minoritet på samma sätt som riksdagen. Men landstingets ledning är Allianspartierna och ...

 • Sveriges bästa skola!

  I den antagna visionen för Upplands-Bro kommun finns detta högst satta mål. Inte sällan frågar man oss politiker om vi tror oss kunna nå dit?

  I lärarfackets jämförelser har vi sedan några år innehaft bottenplacering bland de tio sämsta kommunerna i landet. Bara Upplands-Väsby är sämre av Stockholms kommunerna.

  Att då skriva och säga att vi ska bli bäst är förstås provocerande.

  För att sätta trovärdiga mål ska de vara mätbara. Det har vi lärt oss sedan länge. Men målen ska...

 • Svarta brillor för 199kronor

  Idag satte jag mig tillrätta på pendeln med Metro och upptäckte att mina glasögon var väck! Trots att jag köpte ett par nya på apoteket för ett par veckor sedan, de var röda. Tanken var att min fru skulle gilla dem så att jag ficka behålla några av de bruna eller svarta. Men icke! Så idag låg de röda framme och jag ratade dem eftersom det inte riktigt är min stil. Sedan glömde jag bort att leta vidare. Så idag köpte jag ett par svarta. Men det slog mig att vid kommande kommunfullmäktige ska j...

 • Nej till Kattpark

  Vid senaste kommunfullmäktige hade en medborgare föreslagit att det skulle anläggas en park för kommunens katter. Nej! – blev svaret.

  Medborgarförslag är en bra grej. Man får en idé skriver ner den på ett papper och lämnar in den i receptionen i kommunhuset eller postar, och kallar det medborgarförslag. Idén prövas av hela den kommunala apparaten oavsett om det är en stor eller liten fråga och man får ett svar. Även om Kattparken inte blir av så finns det andra medborgarförslag s...

 • Ryttarföreningens stall i långbänk

  Vi beslutade att tillmötesgå Upplands-Bro ryttarförenings önskan att bygga ett nytt stall. Det gamla var utdömt. Nu har det snart gått fyra år sedan beslutet. Ännu inget stall. Beslutet har överklagats och fortsatt överklagats och ligger nu och väntar på en dom.

  Under tiden har moderaterna bytt uppfattning efter valförlusten. Nu vill man inte bygga stallet utan utreda placeringen. Det skulle i så fall innebära ytterligare fördröjning med flera år. Beslutsångest!

 • Kommunfullmäktiges huvudärende skickades tillbaks

  Tro det eller ej! Ibland får kommunfullmäktige med rätta ett löjets skimmer över sig. Eller vad sägs om att valet av ny borgerlig begravningsförrättare minoritets återremitterades till kommunstyrelsen för beredning. Detta ärende handlar om att den tidigare förrättaren avsagt sig uppdraget och ny måste väljas. SD har föreslagit en av sina politiker och Koalitionen har föreslagit en annan kandidat. Inte alls ovanligt att två namn ställs mot varandra. Frågan har  tidigare bordlagts vilket innebä...

 • Glesbygdsfientligt-SL

  SL har nu redovisat neddragningar av busstrafik i Upplands-Bro. Det gäller buss 557 som trafikerar Håtuna, Håbo-Tibble alla fastigheter längs med Livgardets område med många permanentboende och sommarboende. Redan få dagliga bussturer blir neddragna ytterligare.

  Det gäller också buss 556 som trafikerar landsbygden Ådö, Smidö, Rättarboda, Lindormsnäs och Säbyholm. Denna sträcka där bostadsutveckling, företagsetableringar just tagit fart och ny bebyggelse planeras får kraftigt försämrad ...

 • Nytt bryggeri på Säbyholm

  Ett nytt bryggeri har startat i Säbyholm. CAP heter buteljerna. Bryggeriet har flyttat från Sigtuna och verksamheten bedrivs i en av alla de lokaler som Naturbruksgymnasiet flyttade ur vid nedläggningen. Företagarna i Upplands-Bro bjöd idag på visning av det nya bryggeriet. Under visningen påpekades att gårdsförsäljning inte är tillåten i Sverige.

  Kristdemokraterna, som är ett av de partier som motsätter sig gårdsförsäljning anger motivet att antal alkoholmissbrukare är 20% färre enlig...

 • Alan Kurdi 3 år dog på väg till frihet

  Det som utspelar sig i Ungern är ovärdigt och omänskligt. Det som utspelar sig för de familjer som flyr Syrien och de övergrepp de flyr från visar ett Europa som gärna samarbetar för eget välstånd men sluter sig mot inkräktare när de söker hjälp.

  Att 13 miljoner barn i världen är drabbade av samma öde talar inte till oss på samma sätt som fotografierna av Alan Kurdi 3 år som spolats upp på stranden i Turkiet. Hans död måste ”Öppna våra hjärtan”. Annars är det ute med oss.

 • Policy för flaggning

  För tio år sedan började SL flagga bussarna med regnbågsflaggor vid den årliga prideveckan mitt i sommaren. Jag tillhörde skeptikerna.

  Kvällstidningarna och Stockholmstidningarna ringde mig eftersom jag satt i styrelsen för SL för att försöka få fram smaskiga åsikter. Dem fanns inte – därför blev det heller inte många, bara ett enda reportage, i DN. Min åsikt var och är att vad som är bra marknadsföring för SL eller kommunen ska avgöras som brukligt av marknadsavdelningen och int...