• Vara mot blir ofta en snutt!

  Det är något märkligt som pågår. Vid det senaste kommunfullmäktigemötet röstade moderaterna och liberalerna avslag till detaljplanen för Trädgårdsstadens åttahundra bostäder. Nu gör det ingenting i sak och exploateringsavtalen är redan påskrivna av Riksbyggen så bostäderna kommer på plats trots deras avslagsyrkande. Men det är inte lätt att hänga med för allmänheten vad de tycker. Är de mot eller för bygget?

  Min slutsats är att de är emot för att det ska man vara i opposition! Men egen...

 • Fryshuset i ny lokal

  Nu är det dags. Fryshuset flyttar in i ny lokal, eller nygammal, vid Snickarvägen i Bro. Det är Televerkets gamla ”växelhus” som tidigare använts som ungdomens hus, stängts ner på grund av stök, och nu öppnats för Fryshuset.

  Jag är imponerad av Fryshusets verksamhet. Det finns en iver att göra gott som kännetecknar hela deras verksamhet. I Hammarby sjöstad driver man sedan länge en stor verksamhet med bl.a skola. När jag besökte den blev jag starkt imponerad av de unga lära...

 • Åttahundra nya bostäder

  Ikväll är det dags att fatta slutligt beslut. Det handlar om detaljplanen för Trädgårdsstaden i Bro:s mest centrala läge. Intill Bro station kommer 800 nya bostäder, en ny skola och två förskolor jämte butikslokaler att uppföras. Planen som arbetats fram sedan 2008 och återremiterades av oppositionen (M;L;SD) vid förra kommunfullmäktige kan inte fördröjas av av politiken ytterligare. Däremot kan eventuella överklaganden efter beslutet fördröja den med ytterligare ett år innan den blir lagligt...

 • Tryggheten är i gungning

  Rubriken kan uppfattas så att vi alla är utsatta eller kan när som helst bli utsatta för våld, inbrott eller annan kriminalitet. Det motsägelsefulla är att den som är en ung man och rör sig på Stureplan är mest riskutsatt medan vi i övre medelåldern är minst riskutsatta men mest otrygga.

  Trots det vill jag peka på den negativa utveckling som på senare år drabbat våra tätorter Bro och Kungsängen. Kriminalitet och ungdomsbrott har alltid funnits men dagens omfattning är annorlunda och ut...

 • Tillåt övertygade människor

  Förbjud hakkors, förbjud nikab, förbjud hijab, förbjud burka, förbjud kors…

  Det är idag en högljudd förbudsiver mot sådant som ogillas. Och ogillas gör det mesta alltid av någon eller några.

  I mitt eget parti, KD finns en motion om att förbjuda burka i offentligt finansierad verksamhet. Motionen vann bifall med minsta möjliga marginal vid motionsgenomgången inför kommande riksting. Ett par dagar senare stod förslaget att läsa som debatt i Expressen underskriven av KDU:s ordföran...

 • Konkurrens eller komplement

  Inte sällan kommer klagomål från friskolor om styvmoderlig behandling. Finurlig ekonomisk redovisning håller nere den lagstadgade ersättningen både för elevpeng och lokalersättning. Ur ett barnperspektiv är detta förstås förkastligt.

  I den majoritet jag ingår, KD, S, C och MP har vi en gemensam uppfattning att skolor och förskolor i kommunen ska bedrivas likvärdigt. Trots det kan vi möta på uppfattningen att friskolor är att betrakta som konkurrenter till de kommunala skolorna. Det är ...

 • Ulv i fårakläder!

  Jag bänkade mig framför TV-debatten. Ett märkligt upplägg där varje förutbestämt tema skulle duelleras mellan en majorietsföreträdare och en oppositionsföreträdare. I början fungerade det bra. S mot M! Helt enligt normen av hur det brukar vara och skall så förbli. Löfven körde de gamla vanliga argumenten om sänkta skatter ger minskad välfärd. Nya moderatledaren Ulf Kristersson hanterade statsministern galant. Sakligt och lugnt, statsmannamässigt. Därför vann han också de båda kvällstidningarn...

 • Trygghet på metanivå

  STORSTHLM hade kallat till stort seminarium. Inbjudna var alla kommunpolitiker i Stockholms län. 350 kom. Andra seminariet av detta slag och precis som i fjol hölls det på Munchenbryggeriet. Lite svårt att hitta dit även i år. Förra året kom jag med bil och vandrade runt hela byggnaden innan jag nådde Torkel Knutssonsgatans dör till den stora seminariedelen. I var det pendel till Södrastation och promenad ner mot norr mälarstrand. Väl där såg jag två stora Beachflags med STORSTHLM. Intill fan...

 • Engelska skolan kanske kommer till UB

  Under förra mandatperioden togs kontakt med Engelska skolan om att etablera sin skola i Upplands-Bro. Så blev det inte!

  Nu har vi träffats och lyssnat på varandra om möjligheten att etablera ett bra samarbete. Träffen var lyckad och det kan mycket väl vara så att vi kan gå vidare. Det överensstämmer dessutom med det koalitionen kommit överens om tidigare.

  Det dem erbjuder stämmer väl överens med det behov vi ser. Visst får man ha tålamod med detta precis som med alla andra plane...