• Avskaffa landstingets sjukvårdsansvar gör vården likvärdig i hela landet.

    Lennart Nilsson gruppledare i Järfälla har tillsammans med länets kommunalråd lagt fram ett förslag som ligger i linje med vårt vallöfte att avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Vi vill höja kvalitén för all sjukvård och göra den jämlik över hela landet. Med staten som garant för sjukvårdens innehåll och kommunernas närhet till patienten och äldreomsorgen  som ansvarig för våra vårdcentraler så skapas förutsättningar för hög kvalitet i sjukhusvården och tillgänglighet för kommuninnevånarna.

    https://www.svd.se/lat-kommunerna-ta-ansvar-for-primarvarden