• Budget på järfällabornas sida

  4 oppositionsråd står vid ett trappräcke i Järfällas kommunhus

  M, L och KD förstärker skola, äldreomsorg och trygghet i gemensam budget för Järfälla 2023.

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterar en gemensam budget för 2023. Det är en budget som förstärker skola, äldreomsorg och trygghet, samtidigt som vi budgeterar med överskott och tar ansvar i en tid av stor ekonomisk osäkerhet.

  Under de senaste åren har ett omfattande och målmedvetet arbete genomförts för att åstadkomma en positiv utveckling för Järfälla och järfällaborna och det arbetet behöver fortsätta. Varje inbetald skattekrona ska alltid användas så effektivt som möjligt. Genom att göra väl avvägda prioriteringar budgeterar vi för ett större överskott än vänsterstyret, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Samtidigt stärker vi resurserna till skola, äldreomsorg och trygghet och vi kommer fortsatt att prioritera kommunens ekonomi, ökad trygghet, barn och äldre.

  –  Med en budget som säkerställer satsningar på skola, trygghet och äldreomsorg, samtidigt som vi budgeterar med överskott så tar vi ansvar i en tid av stor ekonomisk osäkerhet. Vi kommer aldrig att kompromissa med järfällabornas trygghet och i vår budget säkerställs resurser till såväl ordningsvakter i Viksjö och på Söderhöjden som trygghetskameror på fler platser i kommunen, säger Emma Feldman (M) oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna.

  –  Vi höjer skolpengen med 3,8mkr extra och gör en satsning på elevhälsovården med 3,9 mkr extra jämfört med vänsterstyret. Dessutom fredar vi skolan från besparingar till skillnad från vänsterstyret som lägger ett fullkomligt huvudlöst besparingskrav om 13,3mkr. I vår budget är skolan prioriterad. Det är viktigt för att den positiva utveckling vi sett i Järfällas skolor de senaste åren ska kunna fortsätta, säger Jonathan Björniden (L) oppositionsråd och gruppledare för Liberalerna.

  –  Vi prioriterar Järfällas seniorer. Vänsterstyrets besparingskrav på en procent på äldreomsorgen är inget vi stödjer. Därför kan vi lägga nästan 7 miljoner kronor mer till den nya Äldre- och omsorgsnämnden. Vi satsar även på språkutbildning för äldreomsorgens personal, en träffpunkt för seniorer i Viksjö, fortsatt kompetensutveckling samt att en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), säger Ylva Bjelle (KD) oppositionsråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

  –  Bidragsfusk tar resurser från annat viktigt arbete inom kommunen och det kommer vi aldrig acceptera. Vår budget innehåller viktiga satsningar för att stoppa och motverka alla former av bidragsfusk, välfärdsbrottslighet och oegentligheter. Ytterst handlar det om att järfällabornas skattemedel ska användas så effektivt som möjligt och aldrig bidra till någon form av fusk eller kriminalitet, säger Dan Engstrand (M), oppositionsråd.

  Trots viktiga satsningar presenterar våra tre partier en budget med överskott, utan skattehöjning. Varje utgiftspost är noga övervägd för att varje skattekrona ska gå dit den gör störst skillnad. Det är en budget som tar ansvar för Järfälla och står på järfällaborna sida.

  Budgeten i sin helhet finns att läsa på Järfälla kommuns hemsida här.

  4 oppositionsråd står vid ett trappräcke i Järfällas kommunhus

  M, L och KD förstärker skola, äldreomsorg och trygghet i gemensam budget för Järfälla 2023. Från vänster Dan Engstrand (M), Jonathan Björniden (L) Emma Feldman (M) och Ylva Bjelle (KD) alla oppositionsråd i Järfälla kommun.