• Kristdemokraterna om Järfällas budget år 2022

  38 miljoner till Järfällas seniorer

   

  Nästa år får Äldrenämnden ytterligare 38 miljoner för att rusta Järfälla till Sveriges mest seniorvänliga kommun.

   

  • Vi fortsätter att kompetensutveckla personalen, höja språkkunskaperna, förbättra anställningsvillkoren och ge våra seniorer godare mat. Dessutom planeras två seniorträffar, för att äldre ska kunna träffas på dagtid i Jakobsberg och Viksjö. Vi har också kommit ett steg närmare kommunens första trygghetsboende, säger Lennart Nilsson (KD) ordförande i äldrenämnden.

   

  I budgeten gläds vi också över den stora satsningen på skolan, där elevpengen höjs till en av de högsta i Stockholms län. En skattesänkning på 16 öre låter också järfällaborna få behålla mer av sina egna intjänade pengar.

   

  Järfälla skall leda utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle och Kristdemokraterna är ett innovativt parti, som driver innovationen genom ordförandeskapet Kommunstyrelsens Innovationsutskott. Nästa år genomförs vår elektrifieringsstrategi, som skall göra det lätt att ladda och köra bil på el och helst på ren solkraft. Genom att använda ny teknik, digitalisering och artificiell intelligens skall järfällaborna få mer för sina skattepengar och en bättre service. Vi inrättar en testbädd för att provköra nya tekniska lösningar i den kommunala organisationen.

   

  Kristdemokraternas fritidscheck utökas under 2022, för att ännu fler barn och ungdomar ska kunna ta del av en aktiv fritid och träffa kamrater från andra kommundelar. Det har varit rusning bland föreningarna för att ansluta sig till systemet, som du kan läsa mer om här.

   

  • En aktiv fritid bygger självkänsla hos barn och ger kompisar från andra kommundelar. Fritidschecken är en förebyggande satsning för att motverka gängbildning och erbjuda roliga fritidsaktiviteter, säger Lennart Nilsson (KD) kommunalråd.

   

  Brukets skidbacke kommer att utökas med en nybörjarlift. Det ger fler järfällabor möjlighet att lära sig utförsåkning på hemmaplan. Ytterligare en konstisbana kommer att anläggas i Viksjö. Bollplaner i anslutning till bostadsområden ska rustas upp och få bättre belysning. Även ett antal bostadsnära lekplatser kommer att rustas upp och moderniseras.

   

  Det bor 3600 hundar i Järfälla, vilket är en ökning med nästan sju procent på ett år.

  – Under de senaste åren har vi sett ett ökat behov av hundrastgårdar. De är sociala träffpunkter för både hundägare och djur och ger en ökad möjlighet till träning, lek och samvaro. Därför avsätts pengar för fler hundrastgårdar i budgeten för 2022.

   

  För mer information kontakta
  Lennart Nilsson (KD) kommunalråd
  mobil: 070- 713 18 91

  mail: Lennart.nilsson@jarfalla.se