• Ylva Bjelle (KD) nytt kommunalråd

  Ylva Bjelle i svart kavaj och leende

  Ylva Bjelle är nytt kommunalråd för Kristdemokraterna i Järfälla. Hon efterträder Lennart Nilsson som varit kommunalråd i 23 år.

  Vid mandatperiodens första kommunfullmäktige 17 oktober 2022 valdes Ylva Bjelle till kommunalråd. Hon valdes också till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden med mera.

  Så här presenterade sig Ylva i samband med valrörelsen i augusti.

  Ylva Bjelle, 51, statsvetare, journalist

  ”Jag flyttade till Järfälla 1997. Då var Jakobsbergs Galleria fräsch och prisbelönt. Tillresta besökare ville se vårt fina centrum. Först bodde vi på Söderhöjden. När barnen kom landade vi i Vattmyra. I förskolan blev det tydligt hur viktigt det är med små barngrupper. I början av 2000-talet var jag ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Antalet barn i behov av särskilt stöd ökade. Den trenden har fortsatt och allt fler barn får diagnoser.

  KD vill att alla ska klara skolan! Vi vill ha fler små undervisningsgrupper och resursklasser på varje skola i Järfälla. Vi vill ha en elevhälsogaranti, så att alla skolbarn kan nå en kurator eller skolsköterska varje dag. Skolmaten behöver också ett lyft.

  Ett aktivt föreningsliv är viktigt. Jag har själv varit aktiv i flera föreningar inom idrott och friluftsliv och sett vilken positiv effekt det kan ge.

  I mitt yrkesliv har jag jobbat som journalist, tjänsteman eller företagare. Ibland inom politik eller på de myndigheter som samordnar funktionshinderspolitiken i Sverige. Förra året skrev jag en bok; Nå fler med dina texter, genom lättläst, klarspråk och tillgänglig formgivning. Det behövs helt klart mera klarspråk i politiken. Ett enklare språk kan öka demokratin, när fler förstår och känner sig delaktiga.”

  – Ylva Bjelle är ett utmärkt val att leda Kristdemokraterna i Järfällapolitiken. Jag önskar henne varmt lycka till, säger Lennart Nilsson (KD).