• CV KD Järfälla 2018-2022

  bild av CV

   

  Här följer ett urval av vad Kristdemokraterna gjort i Järfälla 2018-2022

  • Fritidscheck till alla barn mellan 7–19 år för att erbjuda ett alternativ till gängen.
  • Räddat rivningen av den gamla simhallen, för att göra byggnaden till ett föreningarnas hus för barn, äldre, kultur och idrott.
  • Arkitekturpolicy för att höja kvaliteten på nybyggnation och ett vackrare Järfälla.
  • Trähusstrategi för att bygga miljövänligt utan betong.
  • Innovationstävling i organisationen för att jobba smartare och effektivare.
  • Tagit fram ett regelverk för att använda IOP-avtal för att stärka föreningar.
  • Tagit fram en elektrifieringsstrategi för att göra det lätt att använda elbil och att sätta solceller på Järfällas tak till förmån för klimat och samhällsutveckling.

  Äldreomsorg under KD:s ledarskap i urval.

  ·      Tillsammans med seniora organisationer arbetar vi fram ett program för seniorvänlig kommun.

  ·      Äldreomsorgens personal har utbildats för att kunna laga god och näringsrik mat.

  ·      Inför ramtid i äldreomsorgen inga minutscheman och mer tid till äldre.

  ·      Inför heltid som norm för personalen för att höja kvalitén för äldre och personal.

  ·      Utbildat personal om demenssjukdom. Startat utbildning för chefer i omsorgen.

  ·      Individuellt WiFi på rummet i äldreboende för att nyttja ny omsorgsteknik.

  ·      Dubblerat anhörigstödet för att stödja anhöriga som vårdar närstående.

  ·      Lönesatsning för undersköterskor för att det är ett viktigt yrke.

  ·      Höjt sjukvårdskunskapen i den kommunala omsorgen för äldres trygghet.