• En historisk satsning på Järfällas äldre

  en äldre dam får hjälp med kudden bakom ryggen

  Stor satsning på Järfällas äldreomsorg i budget 2021. 

  Kristdemokraterna är glada för den stora satsningen på äldreomsorg i nästa års kommunala budget. Järfällas äldrenämnd kommer få ett tillskott på 26 miljoner kronor.

  Pandemin har visat att äldreomsorgen behöver prioriteras. Alliansen i Järfälla har under året påbörjat ett arbete med att stärka sjukvårdskompetensen och omvårdnadskompetensen. Det arbetet kommer att fortsätta under 2021.
  – Vi har redan startat en utbildning för att utbilda vårdbiträden till undersköterskor. Den utbildningen kommer fortsätta och förstärkas. Pengar finns avsatta för att sedan höja lönen för dem som vidareutbildar sig till undersköterskor. Alla äldreboenden i Järfälla ska Silviaceritfieras. Det betyder att deras kunskap kring demens och jag-stödjande arbetssätt kommer att kvalitetssäkras. Likaså kommer hemtjänsten starta demensteam och personalen utbildas och certifieras kring demens.
  Järfälla har under flera år legat i framkant när det gäller användning av välfärdsteknologi för våra äldre. Budgeten gör det nu möjligt att byta till digitala lås för hemtjänsten i hela kommunen. Vi ska även fortsätta satsningen på välfärdsteknik. De äldre som önskar ska ha möjlighet att beställa matlådor digitalt och anställda inom hemtjänsten ska erbjudas ett digitalt utbildningspaket kring detta. Det ska även finnas möjlighet till wi-fi på rummet för dem som bor på äldreboende i Järfälla för att säkerställa social kontakt med anhöriga och ny teknik.
  Detta är en historisk satsning. Jag är stolt över att vi nu kan stärka verksamheten för våra seniorer i Järfälla, säger Kristdemokraternas kommunalråd Lennart Nilsson, som också är ordförande i äldrenämnden.
  En viktig del i att äldre kan förbli friska längre är att de får mat som är näringsrik. Livsmedelsverkets modell Bra måltider i äldreomsorgen kommer att vara i fokus under 2021.
  – Den mat som kommunen serverar ska vara god och näringsrik, så att våra äldre ser fram emot måltiderna, säger Lennart Nilsson (KD).
  Nu kommer fritidschecken!
  För Järfällas barn och unga vill vi presentera satsningen på en kommunal fritidscheck. Den har vi Kristdemokrater arbetat för länge! Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en meningsfull fritid. Inget barn i Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller hamna på fel bana i livet. Kriminella gäng ska motarbetas och positiva alternativ ska kunna erbjudas.
  – Därför kommer vi 2021 starta en satsning där varje barn och ungdom kommer att erbjudas en fritidscheck. Checken kan sedan användas för fritidsaktiviteter inom Järfällas föreningsliv. Vår förhoppning är att se en positiv effekt på ungas hälsa tillsammans med en förbättrad integration som ett resultat av denna satsning, avslutar Lennart Nilsson (KD)
  Vill vi bygga Järfälla med estetik och kvalité därför har vi tagit initiativ till en arkitekturpolicy för Järfälla. Järfällas nybyggda hus ska kännetecknas av en fin gestaltning med ett tilltalande estetiskt uttryck, präglat av variation och kvalitet.
  Genom ny teknik, innovation och nya arbetsmetoder ska Järfälla utveckla välfärden och därmed skapa mervärde för Järfällaborna. Kommunen ska leda utvecklingen mot det fossilfria Järfälla genom att utveckla nya energikällor och verka för infrastruktur för elbilar. Resurser finns nu avsatta för att möjliggöra elektrifiering av Järfälla. En ytterligare uppgift är att påskynda digitaliseringen i kommunen.
  Kommunens innovationsutskott har tagit fram en elektrifierngsstrategi, som nu är ute på remiss.
  Slutligen vill vi framhålla föreningslivets betydelse för ett fungerande samhälle. Vi vill använda modellen med IOP-avtal för att stärka samverkan med Järfällas föreningar.
  Lennart Nilsson (KD)
  kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden
  Budgetens bilagor finns här (KS handlingar 9/11-2020)