• Ett äldreboende i varje kommundel.

    Kristdemokraterna har alltid arbetat för äldres rättigheter. När S+Mp+C lägger ned Almens äldreboende i Barkarby så tar man ifrån lokalsamhället ett äldreboende och flyttar Barkarbys äldre från sitt sociala sammanhang. Flyttlasset går till Viksjö och resan startar om ett år när Viksjös boende är klart. Det blir ett år av oro för de äldre. Oron blir än större när de äldre upptäcker att socialnämnden beslutat att upphandla boendet vid samma tidpunkt. Kristdemokraterna  röstade som enda parti  emot upphandlingen av hänsyn till Almens seniora hyresgäster. Äldres hälsa och trygghet måste ha första prioritet och gå före socialnämndens ekonomiska överväganden.

    Lennart Nilsson

    Gruppledare