• Järfälla, kommunen som vänder ryggen mot Mälaren!

    Vår kommun har en lång strandlinje med utrymme för rekreation kultur och båtresor. Kommuninnevånare med lokalkännedom vet hur man hittar till Sandviks gård eller Gåseborg Ängsjö eller Koffsan. Nyinflyttade Järfällabor känner emellanåt inte till att hela kommunen gränsar till Mälaren och att vi har fem friluftsbad. Det vill vi Kristdemokrater ändra på och har lämnat en motion till fullmäktige för att lyfta fram vår fantastiska Mälarkust.