• Kristdemokraternas budgetförslag

    Vid måndagens fullmäktige presenterade Kristdemokraterna en framtidsinriktad budget. Våra satsningar har en direkt koppling till vår politik och våra politiska värderingar. Vi utgår från varje människas unika värde och bygger vår politik från den utgångspunkten. Göran Hägglund sammanfattade vår politik med orden ingen skall hållas tillbaka och ingen skall lämnas efter.  Barnen står självfallet i fokus, liksom vår ambition att lyfta fram den seniora kompetensen.  Men du hittar även framåtsyftande förslag om teknikutveckling och renovering av våra bryggor. För fler exempel följ länken nedan.

    Länk