• Lyssna på barnen!

    En gång om året så ställer Järfällas barn oss förtroendevalda till svars för de beslut vi fattar och ibland för beslut som vi borde fattat.
    I vanlig ordning så var kristdemokraterna på plats och svarade på barnens frågor.

    En fråga som kommer upp vid varje barnhearing är den dåliga dusch och toalettmiljön på våra skolor. Kristdemokraterna motionerade år 2005 i denna fråga.

    Vi fick inget stöd från något annat parti den gången. Nu försöker vi igen med samma motion: Toalettgaranti 2015