• På gång…

    Aktuellt En politik med seniora ögon är rubriken på den politiska rapport KD Senior antog på Seniortinget i maj 2021. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp ur förbundsstyrelsen ledd av Birgitta Södertun, 1:e vice förbundsordförande. Den bygger på en seniorpolitik med ett brett perspektiv på åldrandet med livskvalitet och värdighet. Rapporten blir ett viktigt underlag i valrörelsen.

    Ålderism, den negativa synen på åldrande och äldre är tyvärr utbredd i Sverige och det måste vi ändra ...

  • Sommarbrev

    I denna ljuva sommartid…

    Sommaren 2020 bet vi ihop tänderna. Pandemin pågick. I slutskedet trodde vi och föga anade vi att ett år av restriktioner väntade oss. Nu verkar det dock lätta. Det tackar vi inte minst vaccinet för. För KD Senior har det varit ett annorlunda år. Programverksamheten har på de flesta håll varit vilande. Digitala möten har dock till viss del varit vår räddning. För oss i förbundsledningen och i flera distrikt har det varit en tid för planeri...

  • VÅREN ÄR OCKSÅ MÖTESTID

    Månadsbrev, april:

    VI HAR avslutat påsken, som för mig är årets finaste högtid. Den står för hopp, ljus och seger över mörkret. För andra året har firandet skett med de restriktioner som pandemin tvingat oss att leva under. Men vi ser att ljuset kommer liksom de gula tussilago som lyser upp vägkanterna.

    Den digitala värld som vi som vi alla mer eller mindre lever i har lärt oss mycket. Jag tänker då inte minst på de sociala mediernas ökade inflytande. Två Facebook inlägg som jag...

  • RÄDS INTE ATTACKERNA!

    Februaris månadsbrev 2021 från ordförande: Att regeringen och myndigheterna inte har full kontroll på Coronapandemin kan kanske vara förståeligt då kunskap har saknats om detta luriga Covid-19-virus. Vad som inte är acceptabelt är senfärdighet och okunskap om hur livet ter sig utanför Rosenbad. Resurser saknas inte i regeringskansliet med dess mängder av tjänstemän, politiska och opolitiska. Låt mig ta ett exempel: de olika reglerna för begravningar. För en religiös begravning gäller 20 perso...

  • Månadsbrev från förbundsordförande-oktober 2020

    ÄNTLIGEN! Det var min omedelbara kommentar när jag hörde socialministern kungöra att de särskilda rekommendationer som gällt äldre skulle skrotas. Vi får tro att dessa råd har haft sin utgångspunkt i omsorg om samhällets äldre. Men vi är många 70 plussare som ibland känt oss omyndigförklarade. Vi kan ju ta ett personligt ansvar. Vi tvättar våra händer, vi håller avstånd och vi festar inte runt.

    OM MAN tar del av alla tidningsartiklar om äldre som publicerats de senaste månaderna kan ma...

  • Dags för Seniorting 2020

    ÄNTLIGEN! Ombud och medlemmar inbjuds härmed till KD Seniors årsmöte 7 september.

    På grund av corona-pandemin tvingades vi skjuta fram mötet som skulle ha hållits i våras, men snart är det alltså dags! För säkerhets skull hålls mötet digitalt, genom verktyget Zoom.

    En gratis användarfunktion för Zoom laddas ned på www.zoom.com.

    ANMÄLAN ska göras med mail till info@kdsenior senast 21 augusti. Därefter kommer föredragningslista samt övriga handlingar och inloggningsuppgifte...

  • Ordförandebrev februari 2020

    Månadsbrev från förbundsordföranden Februari 2020

    KD:s partistyrelse hade sammanträde den 7 februari. KD Senior var företrätt av mig som ordinarie ledamot och Birgitta Södertun som ersättare. Jag vill kommentera särskilt två stora frågor. Det gäller arbetskraftsinvandring och partiutvecklingsplan 2020 – 2022. Det är viktigt för partiet att fram till valet utveckla partiets politik. Prioritering och fördjupning ska göras nu! KD Senior kommer att delta i det arbetet och jag vill gä...

  • Ordförandebrev Januari 2020

    Månadsbrev från förbundsordföranden Januari 2020

    Januari tycks vara en het politisk månad. Förra året fick vi Januariavtalet. Fyra omaka partier skrev samman sina önskelistor. Någon gemensam vision fanns inte och nu ser vi svårt det är för dessa partier att leverera. Ute i kommuner och regioner tvingas man till nedskärningar i den sociala välfärden. Vi ska vara tacksamma för att vi har en alert opposition som man har majoritet i riksdagen. Tillskottet till kommunerna och regionerna är ...

  • Politik med med seniora ögon

    Rikstinget

  • SeniorAktuellt nr 03/04

    Tema ”boende för seniorer”

    2015 presenterade Ewa Samuelsson, KD, sin gedigna statliga utredning, med förslag på hur framtidens boenden för seniorer ska utformas. Efter regeringsskiftet las utredningen i malpåse. Dags att plocka fram den igen! Seniorer blir allt fler, och behovet av olika sorters boenden blir snart akut! Läs mer i KD Seniors egen tidning.

    Här kan du ladda hem den för läsning på din dator eller padda!

    Vill du låta trycka upp SeniorAktuellt ̵...