• Välkommen till webbinarium om vår politik

  Den 25 augusti presenterar KD Senior vårt nya politiska program. Det sker genom ett Zoombaserat webbinarium. (Länk nedan.) Lars O Molin, förbundsordförande, och Birgitta Södertun, 1 vice förbundsordförande, redogör för programmet som innehåller åtta rubriker med flera vassa förslag och krav för en bättre seniorpolitik. KD Senior arbetar för alla åldrar, för dagens seniorer och framtidens. Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott och Kristdemokraternas äldrepolitiska...

 • På gång…

  Aktuellt En politik med seniora ögon är rubriken på den politiska rapport KD Senior antog på Seniortinget i maj 2021. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp ur förbundsstyrelsen ledd av Birgitta Södertun, 1:e vice förbundsordförande. Den bygger på en seniorpolitik med ett brett perspektiv på åldrandet med livskvalitet och värdighet. Rapporten blir ett viktigt underlag i valrörelsen.

  Ålderism, den negativa synen på åldrande och äldre är tyvärr utbredd i Sverige och det måste vi ändra ...

 • RÄDS INTE ATTACKERNA!

  Februaris månadsbrev 2021 från ordförande: Att regeringen och myndigheterna inte har full kontroll på Coronapandemin kan kanske vara förståeligt då kunskap har saknats om detta luriga Covid-19-virus. Vad som inte är acceptabelt är senfärdighet och okunskap om hur livet ter sig utanför Rosenbad. Resurser saknas inte i regeringskansliet med dess mängder av tjänstemän, politiska och opolitiska. Låt mig ta ett exempel: de olika reglerna för begravningar. För en religiös begravning gäller 20 perso...

 • Ordförandebrev februari 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden Februari 2020

  KD:s partistyrelse hade sammanträde den 7 februari. KD Senior var företrätt av mig som ordinarie ledamot och Birgitta Södertun som ersättare. Jag vill kommentera särskilt två stora frågor. Det gäller arbetskraftsinvandring och partiutvecklingsplan 2020 – 2022. Det är viktigt för partiet att fram till valet utveckla partiets politik. Prioritering och fördjupning ska göras nu! KD Senior kommer att delta i det arbetet och jag vill gä...

 • Ordförandebrev Januari 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden Januari 2020

  Januari tycks vara en het politisk månad. Förra året fick vi Januariavtalet. Fyra omaka partier skrev samman sina önskelistor. Någon gemensam vision fanns inte och nu ser vi svårt det är för dessa partier att leverera. Ute i kommuner och regioner tvingas man till nedskärningar i den sociala välfärden. Vi ska vara tacksamma för att vi har en alert opposition som man har majoritet i riksdagen. Tillskottet till kommunerna och regionerna är ...

 • Politik med med seniora ögon

  Rikstinget

 • SeniorAktuellt nr 03/04

  Tema ”boende för seniorer”

  2015 presenterade Ewa Samuelsson, KD, sin gedigna statliga utredning, med förslag på hur framtidens boenden för seniorer ska utformas. Efter regeringsskiftet las utredningen i malpåse. Dags att plocka fram den igen! Seniorer blir allt fler, och behovet av olika sorters boenden blir snart akut! Läs mer i KD Seniors egen tidning.

  Här kan du ladda hem den för läsning på din dator eller padda!

  Vill du låta trycka upp SeniorAktuellt ̵...

 • Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden oktober 2019

  Nyss hemkommen från Stockholm och sammanträde med KD Seniors förbundsstyrelse är jag full av inspiration. Vi har en styrelse som vill både utveckla och vårda. Det är fantastiskt med en styrelse som tar på sig olika uppdrag!

  Vi har idag dykt ner i vår ekonomi. Vi har knappa resurser men vi kommer att förvalta våra tillgångar väl. SeniorAktuellt kommer att i höst komma ut med ett fullödigt nummer med tema boende för äldre. Rikstings...

 • Lars O Molin förbundsordförande

  Lars O Molin valdes till  förbundsordförande vid KD Seniors årsmöte 26 april. Samtidigt avtackades Leif Hallberg efter nio år som förbundsordförande. Han fick utmärkelsen Hedersordförande för sitt mycket uppskattade arbete.

  Lars O Molin är bosatt i Örebro och har varit vice förbundsordförande. Han har en gedigen och lång erfarenhet från kommunalpolitiken. Bland annat som KF-ordförande och  kommunalråd i Örebro. Lars har varit ordförande för Kristdemokraternas Kommunpolitiska råd. Dessu...

 • Ensamhet och ålderism – vi kan bättre!

  Välkommen på KD Seniors seminarium i Örebro! Jakob Forssmed, 1 vice partiledare, talar om vad civilsamhälle och politiker kan göra för att bryta ofrivillig isolering bland äldre i Sverige. Hans Eklind, riksdagsledamot och Gunbritt Parsmo, KD Senior Örebro,  kommenterar.

  Datum: 29 mars 2019

  Tid: 09.00-10.30

  Plars: Conventum, Örebro.

  Obs!

  Fritt inträde med obligatorisk anmälan Ersättning för resa ingår ej!

  Man behöver inte vara anmäld till Kristdemokrat...