• Lär känna förbundsordförande Lars O Molin

    KD Senior: vi spelar en viktig roll i att betona vikten av att alla åldersgrupper behövs

    En intervju med KD Seniors ordförande, Lars O. Molin. Om Lars personliga engagemang och få en inblick i arbetet som görs inom KD Senior och hur de strävar efter att främja seniorers intressen och välbefinnande.

    Hej Lars, för dem som inte känner dig, vill du berätta lite om vem du är och vad du gjort tidigare? Jag är förbundsordförande för kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior). Mitt p...

  • Vår politik

    Med mottot En politik med seniora ögon verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund inom det Kristdemokratiska partiet. Att uppmärksamma behovet av en säker finansiering av äldrevården liksom av en god ekonomi för äldre genom främst trygga pensioner är, inte ...