• MOTION  Kapitel 5 Hälso- o sjukvård.

    Till Kristdemokraternas riksting 2021 hade KD Senior lämnat in ett antal motioner.

    Nummer 5:09: Pulskontroll för att hitta förmaksflimmer och därmed spara liv och pengar i den svenska sjukvården , fick ett positivt bemötande.

    Efter en korrigering av ett begrepp ansågs den besvarad.

    Det är Seniorförbundet glada över, då förbundet, liksom Riksförbundet HjärtLungs rapport visar att personer med oupptäckt hjärtflimmer riskerar att drabbas av stroke.

    En pulskontroll vid...