• Trygghet, frihet och tydliga gränser i Europapolitiken

  Ett Europa fyllt av framtidstro

  EU-valrörelsen är i full gång!

  KD Senior deltar förstås och arbetar för att Kristdemokraterna ska vara representerade av minst två ledamöter i parlamentet. Seniorförbundet har två huvudkandidater på vallistan: Birgitta Södertun, Helsingborg på plats 16. Birgitta Södertun är också förbundsordförande i KD Senior. På plats 22 finns Birgitta Nordvall, Umeå, som är KD Seniors 2 vice förbundsordförande.
  För KD Senior och Kristdemokraterna är det viktigt att rätt beslut tas på rätt nivå i Europapolitiken. Det betyder att EU ska ta sig an och lagstifta i gränsöverskridande viktiga frågor: som klimatpolitik, migration, bekämpa kriminalitet.
  Men arbetstidsregler, familjepolitik, skogsbruk, är exempel på sådant som nationerna själva ska besluta om.
  KD Senior vill att EU ska utreda möjligheten till ett gemensamt upphandlat vaccinationsprogram för äldre.
  För KD Senior är det viktigt att EU har seniorer i fokus.
  KD Senior deltar med eget valmaterial, och här nedan kan du ladda ner och läsa vår folder. Den delas ut i tryckt version i valstugor och i andra sammanhang fram till valdagen, 9 juni.
  Det går även att förtidsrösta i alla kommuner från och med 22 maj.

  Ladda upp foldern här: