• Lär känna förbundsordförande Lars O Molin

    KD Senior: vi spelar en viktig roll i att betona vikten av att alla åldersgrupper behövs

    En intervju med KD Seniors ordförande, Lars O. Molin. Om Lars personliga engagemang och få en inblick i arbetet som görs inom KD Senior och hur de strävar efter att främja seniorers intressen och välbefinnande.

    Hej Lars, för dem som inte känner dig, vill du berätta lite om vem du är och vad du gjort tidigare? Jag är förbundsordförande för kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior). Mitt p...

  • Genomslag för KD Seniors frågor

    – Några av KD Seniors viktiga frågor som vi drivit inför valet har tillgodosetts i Regeringsförklaringen och i Tidöavtalet. Det visar att det lönar sig för oss seniorer att vara aktiva och frimodigt driva våra frågor, säger förbundsordförande Lars O. Molin.    Det förpliktigar nu för den nya regeringen att arbeta med äldrefrågorna. Regeringsförklaringens ord om att ”äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedda i Sverige” ger hopp om en ny inställning till den stora 65+-gruppen. KD SENIO...