• Rapport från kommunstyrelsen

  Rapport från kommunstyrelsen
  Fastigheter har under många år har blivit dåligt underhållna. Detta har bland annat bidragit till förskolan Östergårdens mögelproblem. Detta har vi i kommunstyrelsen jobbade hårt med, men vi fick ändå kritik för att vi inte gjorde tillräckligt. Det ledde till att vi nu jobbar med tydligare ledning och styrning av KS-förvaltningen med mer uppföljningar. Östergården har varit en fråga som upptagit mycket av vår tid och tagit tid från sådant vi borde ha jobbat med.

  Arbetsmarknadsenheten är ett annat problem som nu resulterar i att 12 personer får lämna denna enhet. Det har funnits ett missnöje från både arbetsförmedling och socialförvaltning, som gjort att man inte har kunnat skickat arbetslösa dit. En ny chef är på plats som börjar få ordning på arbetsmarknadsenheten. Kommunen kommer enligt prognoserna att ligga ca 30 miljoner back vid årets slut. Det är mycket oroande så klart. Alliansen har gjort en budget för 2014 som innebär en skattehöjning.

  Skatten i vår budget höjs med 88 öre. Vilket är 12 öre lägre än majoritetsförslaget, som höjer skatten med 1 krona.  Vi omfördelar pengar till skolan och omsorgen, som är våra hjärtefrågor, och tar 2 miljoner från vardera kultur, fritid och tekniska. Vi i alliansen vill även konkurrensutsätta lokalvård, kost och sophämtning samt se över våra investeringar och bara genomföra det nödvändigaste. Med vår budget tar vi ansvar och samtidigt prioriterar vi skolan, omsorgen och de mjuka frågorna.

  tommyengback_400
  Tommy Engback
  ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen