• God Jul o Gott Nytt År

  http://wp.kristdemokraterna.se/mjolby/files/2014/12/kdmjolby_julhalsning_dec2014.jpgEn liten återblick över vad som hänt i Mjölbys lokalavdelning KD under året!

  I år har vi firat, Kristdemokraterna 50 år i Mjölby. Det gjorde vi med att ha en trevlig samling hos Bengt- Olof Idmyr hemma i hans hus. Sven- E Andersson kunde ta oss med på en spännande resa över tid, många år tillbaka. Sedan åt vi jubileumstårta tillsammans. En kväll väl värd att minnas. Flera av våra medlemmar som inte är aktiva nu gladde oss med sin närvaro. Vi hade också bjudet in KD Motala, ett helt gäng kom!

  Detta år har kännetecknats av val. Först hade vi EU-val i maj månad. Där gladdes vi åt Lars Adaktussons framgång med sin klara tydliga kristdemokratiska ådra. Så var det val för vårt land. Vi var några som jobbade  på med detta. Valet gick väl inte som vi önskat, men vi var tacksamma att kd inte åkte ur riksdagen. Styrelsen kunde i glädje konstatera att vi fått behålla våra 2 mandat i fullmäktige Mjölby. Samtidigt som vi inser att förhandlingsläget, som i många andra kommuner är mycket svårt, då det i alla nämnder och i fullmäktige blir partier som varken tillhör den styrande koalitionen eller oppositionen som får den avgörande rösten.

  Ordförande blev uppringd av Mjölbys Socialdemokrater, genom deras ordförande Anna Johansson, att ingå i en valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Centerpartiet. Efter en lång diskussion beslöt styrelsen enhälligt, att om Centerpartiet går in i ett förhandlingsläge med Socialdemokraterna gör också Kristdemokraterna det. Detta var upprinnelsen till hur vi nu ska jobba tillsammans.  Ett givande och tagande utan att ge upp vår egen politik och ideologi. Vi fick många platser i nämnder o styrelser, som vi annars inte fått.

  Tommy Engback är vår gruppledare i kommunstyrelsen o Birger Hagström ers. Omsorgs- o socialnämnden Gunvor Gransö ledamot. Utbildningsnämnden Therese Gustafsson ers. Kultur/fritid Ann Albrektsson, ers. Miljönämnden Lena Hultman Bergquist, ers. Bygg/Räddning Isak Gustafsson, ledamot. Tekniska nämnden vice ordförande Birger Hagström. Valnämnd Bengt-Olov Idmyr, ledamot. MSE Bengt-Olov Idmyr, ledamot. Bostadsbolagets styrelse Torgil Slatte, ers. Nämndeman Torgil Slatte.
  Bra jobbat av förhandlarna!

  Mycket roligt är också att vi hälsat 10 nya medlemmar välkomna till lokalavdelningen, varav 4 stycken ställer upp i styrelser (bolag) och nämnder. Tack!


  Påminnelse om årsmöte 7 febr. 2015 Bondegatan 13 B, kl. 15.00
  Vi äter något gott tillsammans.

  Medlemsavgifter Som framgick av tidigare medlemsbrev, skulle de som betalade medlemsavgiften senast den 15 maj, delta i en utlottning av lotter, med chans att kanske bli miljonär. Dragningen har nu skett och vinnaren kommer att få sitt pris hemskickat till jul. Samma möjlighet kommer att finnas även 2015, så Du som betalar Din medlemsavgift före 15 maj har chans till vinst. Betalning kan ske på tre sätt: Plusgiro 672564-2, överföring via internetbank till kontonr: 8480-33613578-5 eller kontant till kassören Sven E Andersson.
  Betala redan i början på nästa år så slipper Du att få påminnelse om betalning.


  Jag vill också passa på att önska en vilsam helg!
  Vid pennan tf. sekr. Gunvor Gransö

  > god jul_kdmjolby_2014  (pdf)