• Medlemsmöte tillsammans

  Medlemsbrev
  Lokalavdelningarna i Motala och Mjölby har åter ett medlemsmöte tillsammans. Det är nu mindre än ett år kvar till valet, så det kommer att handla om valförberedelser.

  Som ett led i detta har vi bjudit in Per Larsson, politisk sekreterare, och Liselotte Fager, distriktets ombudsman, för att få veta vad som planeras från riks och distrikt.

  perlarsson  liselottefager

  Vi kommer också att prata om vad vi ska gå fram med lokalt inför valet. Fundera och för gärna fram förslag som du skulle vilja ha med i valprogrammet.

  Det är viktigt att du kommer så vi får en bra start på valrörelsen!

  Vi träffas
  torsdag 24 oktober kl. 19:00-20:30 
  i Elimkyrkan, Klockvägen 1, Mantorp

  Vägbeskrivning:
  Sväng ned på Häradsvägen vid Shellmacken och tag sedan in på Klockvägen

  För beräkning av fika är det bra om du anmäler dig till
  Martina Axene tel. 070-38 19 801  e-post: martina.axene@kristdemokraterna.se  eller till Birger Hagström 076-896 93 28.

  Kontakta Martina för samåkning till Mantorp.

  Vill redan nu inbjuda till Adventsfest/auktion i Motala lördag 23/11  kl 10.00. Även Mjölbymedlemmarna är välkomna dit! Platsen är 59:an i gamla stan.

  Välkommen!

  Nisse Graan                    Birger Hagström
  ordförande                       ordförande
  Motalaavdelningen          Mjölbyavdelningen

  motala-mjolby_medlemsbrev_20131016