• Rapport från Omsorgs o socialnämnden

    Rapport från Omsorgs och socialnämnden i vår kommun Vi kan fortfarande glädja oss åt Trygghetsboendet på Burensköldsvägen, som bestämdes och byggdes då alliansen var i majoritet. Då med vår Iréne Langvik i spetsen! Det ger positiva avtryck i verksamheten, och även är ekonomiskt sett bra för vår nämnd. Vi har bara fått lovord av boende, anhöriga och personal. Det är en kristdemokratisk valfråga att bygga ”trygghetsboende” i både Skänninge och Mantorp.

    Det behövs även vanliga lägenheter...

  • Rapport från kommunstyrelsen

    Rapport från kommunstyrelsen Fastigheter har under många år har blivit dåligt underhållna. Detta har bland annat bidragit till förskolan Östergårdens mögelproblem. Detta har vi i kommunstyrelsen jobbade hårt med, men vi fick ändå kritik för att vi inte gjorde tillräckligt. Det ledde till att vi nu jobbar med tydligare ledning och styrning av KS-förvaltningen med mer uppföljningar. Östergården har varit en fråga som upptagit mycket av vår tid och tagit tid från sådant vi borde ha jobbat med.

  • Rapport från Miljönämnden

    Något från Miljönämnden Miljönämnden och Miljökontorets uppgift är att övervaka att de lagar och förordningar som finns efterlevs inom område miljö.  Det kan vara miljöbalken, livsmedelslagen mfl. Miljökontorets arbete består mycket i tillsynsärenden. Det kan vara kontroll av olika livsmedelsanläggningar, restauranger, matproduktion och djuruppfödning. Men också ärenden som har med vår natur att göra. Rinnasjön och Hargssjön är exempel på sjöar som utreds för närvarande. Nedskräpning och stör...