• Inbjudan till medlemsmöte

  Mantorp den 26 oktober 2014

  Bästa Kristdemokratvänner! kdlogo
  Styrelsen inbjuder till medlemsmöte!

  Måndagen den 17 november kl. 19.00
  Bondegatan 13 A MJÖLBY
  HSB ´s samlingslokal.

  • Tommy o Birger berättar om hur vår valsamverkan med Socialdemokraterna, Miljöpartiet o Centerpartiet kommit till.
  Lite om vilka platser vi fått som Kristdemokrater för denna valperiod.
  • Vi blickar framåt vilka politiska mål vi vill nå i Mjölby kommun.

  Svar: Ordföranden Birger Hagström 076- 89 69  328
  eller mejla mig tillbaka el. min tel. 070-51 51 227

  Vi vill ha svar! Så ordnar vi något att äta till självkostnadspris.
  Skriv om det är något du inte tål i din anmälan!

  VÄLKOMMEN!
  Styrelsen/ tf. sekr. Gunvor Gransö

  20141117_medlemsmote_mjolby  (pdf)