• Bättre för barn och familjer

    Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

    Vi vill:
    • Förbättra för barn och familjer genom att öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Pedagogisk barnomsorg, föräldrakooperativ är exempel på detta. Samtidigt som vi måste verka för att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids. Små barn är tryggast i mindre grupper. Vi vill bygga fler men mindre förskolor än de som nu byggs i Nyköping. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
    • Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
    • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.