• Vi vill satsa mer på polis och rättsväsende

    Tryggheten sviktar i vårt samhälle. Därför vill Kristdemokraterna bygga ut hela rättsväsendet och i synnerhet polismyndigheten för att långsiktigt kunna möta den ökade och allt grövre brottsligheten. Vi satsar 8,7 miljarder mer än regeringen de närmaste tre åren – det kommer behövas.I vårbudgeten gör vi specifika satsningar för ökad kvinnofrid. Kvinnojourerna runt om i landet tar idag ett stort ansvar. Kristdemokraterna anser att den senaste tidens händelser visar att behovet av trygga platser för hotade kvinnor är stort och föreslår att 20 miljoner skjuts till 2021. Likaså behöver stödet till brottsofferjourerna öka från halvårsskiftet med 20 miljoner kronor.Vi anser också att skadeståndsnivåerna måste höjas för brottsoffer och att skadestånd ska utbetalas automatiskt från staten till brottsoffret. Idag kan exempelvis en kvinna som blivit misshandlad av sin man själv behöva driva in skadeståndet från gärningsmannen. Detta måste förändras, men efter sju år har regeringen inte gjort något i denna fråga.Vi vill också se en riktad satsning på 150 miljoner kronor för att locka tillbaka pensionerade poliser som arbetat som utredare, då de många utredningar om mord och skjutningar sväljer alltför mycket resurser. På flera platser runt i landet har polisen försökt locka tillbaka pensionerade, erfarna utredare för att kunna lösa fler och mer komplicerade brott. Vår satsning kan underlätta detta.Kristdemokraterna vill också förstärka Polismyndigheten med 30 miljoner kronor per år för att kunna bistå hotade kvinnor med larm, pepparspray och kurser. De trygghetspaket som finns idag är inte tillräckliga och den som lever skyddad från en våldsam ex-man måste kunna skydda sig själv innan polis hinner komma till platsen.Alltför många blir utsatta för brott och våld utan att gärningsmannen straffas tillräckligt. Straffet för grov kvinnofridskränkning måste därför höjas och gärningsmännen få fotboja från dag ett. Kristdemokraterna anser att tryggheten måste komma först. Därför driver vi en politik som alltid ska stå på brottsoffrets sida.