• Nyköping behöver ett nytänk. Budget 2021

    I inledningen till vårt budgetförslag skriver vi:

    ”Grunden i Kristdemokraternas politik är respekten för alla människors lika värde. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i samhället. Att bygga samhället på denna grund är då politikens mål och vår övertygelse är att det ger trygghet och stabilitet.

    Kommunens kärnverksamheter barnomsorg, skola och omsorg om de äldre ska alltid prioriteras.”

    Kristdemokraterna i Nyköping presenterar en budget för 2021 där vi betonar valfrihet. Vi behöver kunna råda över våra liv. Genom livet har vi olika behov, olika förutsättningar för att få livspusslet att gå ihop. Vi är olika och därför kan det inte finnas en lösning som passar alla.

    Vi är övertygade om att Nyköping behöver ett nytänk.