• Jämställdhetspolitiken måste lösa vardagsproblem.

  Vi kristdemokrater menar att den så kallade feministiska S/MP-regeringen sviker många av landets kvinnor när den saknar lösningar för många kvinnors vardagsproblem. Kvinnor som exempelvis är sjukskrivna, utsatta för våld eller som knäcks av stress och dåliga arbetsvillkor inom kvinnodominerade yrken.

  Kristdemokraterna vill ge betydligt mycket mer pengar till vården och omsorgen än regeringen. Inte minst äldreomsorgen är en sektor med kvinnodominerade yrken där timanställningar är vanliga och arbetsvillkoren behöver förbättras. Vi har i dagarna lagt fram konkreta budgetförslag i riksdagen som innebär stärkta resurser till bland annat förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen.
  Vi vill också stärka kvinnohälsan. Kvinnors hälsa är i stor utsträckning både underdiagnostiserade, underbehandlade och underutforskad. Kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa tas inte på allvar. Det vill vi ändra på. Vi har bland annat lämnat förslag om stärkta resurser till kvinnohälsan och ett nationellt forskningsprogram för att stärka kvinnors hälsa. Kristdemokraterna har för övrigt stått bakom svensk abortlagstiftning sedan mitten av 1990-talet.
  Bristen på jämställdheten mellan kvinnor och män blir som tydligast när det kommer till otryggheten där vi ser att utvecklingen går åt helt fel håll. Kristdemokraterna har en rad olika förslag för att öka tryggheten såsom skärpta straff för våldtäkt och hedersbrott och fler poliser.
  Kvinnors pensioner är en av de viktigaste ekonomiska jämställdhetsfrågorna i dag. Vi vill se mer jämställda pensioner genom fler barnrättsår (de som räknas som pensionsgrundande för föräldralediga) och automatiskt delad premiepension mellan föräldrar. De som gynnas allra mest av detta är låg- och medelinkomsttagare.
  Att regeringen och Kristdemokraterna har olika vägar att uppnå jämställdhet är knappast förvånande. Vi har olika ideologiska utgångspunkter. Vi kristdemokrater bygger vår politik på att kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Sverige behöver en jämställdhetspolitik och en ny sorts borgerlig feminism som löser problem i människors vardag.