Det görs inte nog för pensionärer!

Lars O Molin, Seniorförbundets ordförande i länet

 

 

 

 

 

 

 

Borttagande av skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer går för långsamt. Regeringen planerar att den ska vara borttagen först 2020. Kristdemokraterna menar att det ska göras redan 2018. Redan i december 2016 föreslog Kristdemokraterna att pensionärsskatten skulle tas bort helt. Säkerligen är regeringen pressad av det beskedet, men den är långsam.

Sammanhållning och tillit är grundläggande för samhället. Skatterna behöver vara legitima för att inte tära på tilliten. Då är det viktigt att komma ihåg att pension är uppskjuten lön och inte ett bidrag. Nu är det hög tid att slopa pensionärsskatten! Pensionärer ska inte betala högre skatt än löntagare!

Lars O Molin, Ordförande i Kristdemokraternas Seniorförbund i Örebro län

Artikeln är den 21 september även publicerad i Nerikes Allehanda.