• En stabil och tydlig struktur kan ge fler hjälp

  ”Nivåstrukturering, ett bättre flöde och ökade utredningar hos Capio är alltså tre sätt som vi arbetar på för att minska köerna.”  Det skriver Malin Silén (KD) tillsammans med Carina Dahl (S) och Emilia Molin (C) den 30 januari som svar på en insändare kring neuropsykiatri i Nerikes Allehanda.

   

  Först vill vi tacka för att ni tar upp en viktig fråga. Att öka tillgängligheten och att korta väntetiderna till bland annat neuropsykiatriska undersökningar är någonting vi ständigt prioriterar och arbetar med. I början av året satte vi igång en nivåstrukturering av neuropsykiatriska utredningar och det finns ett ”snabbspår” för nya ADHD patienter. På sikt kommer cirka 30 procent kunna utredas inom loppet av 6-8 veckor, för närvarande utreds 6 patienter/vecka och när vi ”satt organisationen” så kommer vi kunna utreda cirka 12/vecka. Patienten påbörjar medicinsk behandling omgående om det föreligger behov.

  Region Örebro län har även sedan i november 2020 implementerat neuropsykiatrisk utredning/diagnostik i flödet där pågående patienter inom barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) öppenvård får sin ”utredning/diagnos” inom loppet av 4-6 veckor. Även för dessa patienter inleds medicinsk behandling omgående om det föreligger behov.

  Region Örebro län har också ökat volymen utredningar till Capio med +200/år, totalt 580/år. Samarbetet med Capio är vi väldigt nöjda med och till skillnad från andra regioner som använder privata aktörer så är Capio en del av vår vårdkedja vilket gynnar våra patienter.

  Nivåstrukturering, ett bättre flöde och ökade utredningar hos Capio är alltså tre sätt som vi arbetar på för att minska köerna. De pengar som Region Örebro län satsar skapar förutsättningar för att fortsätta göra ett arbete ännu bättre och vara en väg för en tydligare kontinuitet för dessa patienter.

  Det är också viktigt att se till det förebyggande arbetet när det gäller att stödja patient, familj, skola och socialtjänst och ge kunskap i ett tidigt skede. Samtidigt som vi i regionen tar vårt ansvar vet vi också att föreningsliv och skola gör ett viktigt arbete i väntan på en utredning. Här behövs självklart samverkan.

  Vi har ett fortsatt högt inflöde av patienter. så det stora arbetet för att nå målet om en hög tillgänglighet, både till BUP men även för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa, kommer vara att bygga en resursstark och kompetent första linje med en gemensam ingång.

  Genom att fortsätta i denna riktning och tillsammans arbeta för en mer stabil och tydligare struktur kan vi hjälpa fler samtidigt som färre behöver må dåligt.

  Carina Dahl

  Socialdemokraterna, ordförande i beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

  Emilia Molin

  Centerpartiet, vice ordförande i beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

  Malin Silén

  Kristdemokraterna, ledamot i beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering