Fysisk aktivitet kan stärka hälsan i Örebro län under pandemin

Ett av de effektivaste sätten att stärka kroppen är att vara fysiskt aktiv. Dessvärre kan åtgärder mot smittspridning, som hemarbete och uppmaningar till äldre och riskgrupper om fysisk distansering, leda till minskad fysisk aktivitet. Månader av stillasittande kan få allvarliga konsekvenser, inte minst för de många i riskgrupperna. Bara i Region Örebro län har en av fem högt blodtryck, 23 200 vuxna har diabetes och 48 000 personer är över 70 år.

Vad många inte vet, är att redan efter en till två veckors regelbunden fysisk aktivitet ses hälsoeffekter som lägre blodtryck, bättre blodsockerkontroll, förbättrad sömn och ökat välbefinnande. På längre sikt ses även förbättringar av kondition och styrka.

Förändringarna bidrar till ökad motståndskraft så att man bättre klarar en kroppslig påfrestning, såsom en infektion med efterföljande återhämtning. Och sambandet mellan mängden fysisk aktivitet och effekt är starkt. En halvtimme per dag är bra, men lite är bättre än ingen alls och ju mer desto bättre.

Men detta är inte bara en angelägenhet för riskgrupperna. Många fler kommer att drabbas, inte bara av smitta, utan även av psykisk ohälsa till följd av stress och oro för pandemins konsekvenser. Där kan fysisk aktivitet fungera som en buffert.

Myndigheterna måste komma med tydliga budskap om att regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt på flera riskfaktorer och ökar förutsättningen att klara av de påfrestningar som isolering, covid-19 och efterförlopp innebär. Dessutom behövs stöd, både nu och framöver, för de med störst behov av att komma igång. Hälso- och sjukvården, omsorgen och olika aktörer inom fysisk aktivitet har här ett särskilt ansvar.

Som ett led i detta har ett rörelsenätverk bildats i Örebro län (www.rorelsenatverket.se). Parter är Örebro, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet och RF-SISU Örebro län. Syftet är att genom bred samverkan skapa en rörelserik och aktiv befolkning som långsiktigt bidrar till en god, jämlik och jämställd folkhälsa under hela livet.

Men ännu mer kan göras. Vi uppmanar därför alla aktörer i regionen att bidra till arbetet för ökad fysisk aktivitet för att stärka hälsan hos befolkningen i Örebro län nu!

Ing-Mari Dohrn

ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Med Dr, Karolinska Institutet

Behcet Barsom

regionråd (KD), ordförande politiska styrgruppen Rörelsenätverket Örebro län

Lillemor Nyberg

specialistläkare i allmänmedicin, Med Dr, Region Örebro län

Jenny Forsberg

leg fysioterapeut, Region Örebro län

Mats Börjesson

professor/Överläkare, Västra Götalandsregionen

Margareta Eriksson

folkhälsostrateg, Med Dr, Region Norrbotten

Cecilia Fridén

FoU-chef Fysioterapeuterna, docent, Karolinska Institutet

Maria Hagströmer

professor, Karolinska Institutet

Anna Hertting

senior folkhälsovetare, Med Dr, Svenska kyrkan

Eva Jansson

professor emerita, Karolinska Institutet

Matti Leijon

folkhälsovetare, Med Dr, Region Östergötland

Carl Johan Sundber

professor, Karolinska Institutet