I väntan på färdtjänst


Ska det verkligen behöva ta över tre månader för att få ett besked om färdtjänst? Den frågan ställde Magnus Lagergren, Kristdemokraterna idag i en interpellation till Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Nämnden för Samhällsbyggnad.

Anledningen är att en 80-årig kvinna som drabbats av artros och fått allt svårare att gå skickar in en ansökan om färdtjänst och det tog över tre månader innan hon fick ett svar.

– Under tiden har anhöriga tagit ledigt eller använt sina semesterdagar för att skjutsa henne till vårdcentralen eller sin sjuke make. När det inte har gått har kvinnan tvingats använda taxi, vilket kostat 95 kronor per enkelresa, förklarar Magnus Lagergren.

Allt eftersom tiden gick och artrosen och värken blev allt värre så begärde hon att få sitta i framsätet, eftersom det underlättar vid i- och urstigning av bilen och ger större utrymme. Eftersom detta tolkades som en ny ansökan, lades denna ansökan sist i kön. Kvinnan får alltså efter tre månader besked om att hennes gamla begäran om färdtjänst är beviljad, men måste då börja om i ansökningsförfarandet för att få till en liten förändring.

Sedan interpellationen har ställts har förvaltningen varit i kontakt med kvinnan och hennes anhöriga för att lösa situationen och förhindra att det händer framöver. Ett intensivt rekryteringsarbete har också pågått, för att besked om färdtjänst ska komma snabbare.

– Vi kan nog anta att denna kvinna inte är ensam om att vänta på besked. Det är glädjande att förvaltningen har tagit tag i problematiken efter att jag lyfte frågan, säger Magnus Lagergren. Det är viktigt att problem och brister i verksamheten tas på allvar.

– Det kan inte vara vettigt att människor med funktionsnedsättning får vänta över tre månader för att få ett färdtjänstbesked. Inte heller verkar kösystemet och byråkratin genomtänkt när det innebär att en enskild persons ärende inte tas på en och samma gång och kompletteringar blir separata ansökningar som hamnar sist i kön, avslutar Magnus Lagergren.

Magnus Lagergren (KD), ledamot i Regionfullmäktige