KD Senior: Nu måste fattigpensionärernas situation åtgärdas

– Det är hög tid att göra något åt den ekonomiska situationen för de pensionärer som har sämst ställt, det säger KD Seniors distriktsårsmöte i ett uttalande då förbundet hade årsmöte och nystart på onsdagen.

Den nyvalda styrelsen består från vänster av Maria Landh, Örebro, Conny Harrysson, Örebro vice ordförande, Lars O Molin, Örebro ordförande, Per Danielsson, Örebro och Gunbritt Lindén Parsmo, Nora. Saknas på bilden gör Kristina Borén, Karlskoga som också ingår i styrelsen.
Foto: Johan Arenius

 

 

Nu måste fattigpensionärernas situation åtgärdas!

Det är hög tid att göra något åt den ekonomiska situationen för de pensionärer som har sämst ställt. Enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån riskerar 17,4 procent av Örebro läns pensionärer fattigdom. Läget i Örebro län är sämre än i riket som helhet.

EU har gjort en bedömning att risk för fattigdom föreligger för de som har en disponibel inkomst på 11 800 kr/månad. Garantipensionen i Sverige kan som mest bli 7952 kr/månad för ensamstående och 7093 kr/månad för gifta. Även om man tar hänsyn till bostadstillägget så är det lätt att konstatera att många riskerar att hamna i fattigdom.

Kristdemokraternas seniorförbud arbetar aktivt med frågan hur den ekonomiska situationen för pensionärer, särskilt för de som har lägst pension, ska kunna förbättras. Under Kristdemokraternas kommundagar den 7 – 8 april arrangeras ett seminarium om pensionerna. Både SPF och PRO är inbjudna.

Förutom behovet att höja pensionerna för de som har det sämst är det också viktigt att inte diskriminera pensionärerna genom att beskatta dem hårdare än vad som gäller för löntagarna. Pension är uppskjuten lön! Därför ska det inte vara någon skillnad i beskattning mellan pensionärer och löntagare!

På årsmötets gjordes en nystart av förbundet regionalt och flera kampanjaktiviteter planerades in.

För ytterligare information:

Lars O. Molin, ordförande för KD-Senior i Örebro län, telefon 070-533 77 24