• Kristdemokraterna: Äntligen riktade hälsosamtal i norra länsdelen!

  Nu startar Region Örebro län riktade hälsosamtal vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg. Alla invånare listade vid vårdcentralerna i de båda kommunerna kommer att erbjudas hälsosamtal det året de fyller 40, 50, 60 och 70 år. På sikt kommer även hälsosamtalen att erbjudas till förstagångsföräldrar.

  Folkhälsan i länets tolv kommuner ser olika ut och i just Hällefors och Ljusnarsberg är ohälsotalen omfattande. En jämlik vård handlar inte minst om att utjämna de geografiska skillnaderna. Riktade insatser i Hällefors och Ljusnarsberg tror vi ger störst effekt, här är nämligen folkhälsan sämre än i länets övriga kommuner.

  Inom kyrkan och i föreningslivet ser vi att människor ofta har behov av att prata om hur de mår, men steget att själv ta initiativ till detta kan vara stort.

  Allt fler inser att förebyggande hälsovård och kunskap kring levnadsvanor har stor betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan. Det ser vi inte minst nu i pandemitider då allt fler fått upp ögonen för ”hemmaträning”, promenader i naturen och vikten av en näringsrik kost.

  Inom kyrkan och i föreningslivet ser vi att människor ofta har behov av att prata om hur de mår, men steget att själv ta initiativ till detta kan vara stort. Ett hälsosamtal kan vara bra för att tidigt upptäcka sjukdomar, men också för var och en kan bli medveten vad just den kan göra för att kropp och knopp ska må bra livet ut.

  För oss Kristdemokrater är folkhälsan viktig, inte minst i det förebyggande arbetet. Genom samtalet ges varje person en bättre bild av sin hälsa och livsstil för att bland annat hjärt/kärlsjukdom och diabetes ska kunna förebyggas.

  Vi kommer noggrant följa arbetet och är glada att samtalen nu äntligen är igång!

  Behcet Barsom

  Kristdemokraterna, regionråd

  Urban Eriksson

  Kristdemokraterna, ordförande Hällefors partiavdelning

  Per Schmidt

  Kristdemokraterna, vice ordförande Hällefors partiavdelning

   

  Artikeln är idag publicerad i NA.