Lars-Axel Nordell meddelar att han inte kandiderar till riksdagen

Lars-Axel Nordell har meddelat partidistriktets nomineringskommitté att han inte avser att kandidera för ytterligare en mandatperiod i riksdagen.

– Det har varit en förmån att ha fått företräda Kristdemokraterna först som oppositionsråd i landstinget under många år och sedan som riksdagsledamot från januari 2009.

– Självfallet var regeringstiden särskilt spännande men det är lika angeläget att vara pådrivande i oppositionsställning. Både att få lyfta våra hjärtefrågor och frågor som är viktiga för hemmavalkretsen. Nu i september kommer jag att lägga nio motioner med fokus på Örebro län.

 

Det var i samband med studier på Socialhögskolan i Örebro som Lars-Axel Nordell 1976 började engagera sig i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU.

– Varför det blev Kristdemokraterna berodde på partiets starka och genomtänkta värdegrund, som vi bygger vår politik på och som vi också delar med kristdemokrater i andra länder i Europa och i övriga värden.

Lars-Axel Nordell anställdes som partiombudsman för Kristdemokraterna i Örebro län 1979 och valdes 1982 in i Örebro läns landsting där han var gruppledare fram till 2002.  Efter några år som politisk sekreterare i SKL samt verksamhetschef för studieförbundet NBV i Örebro län började han som riksdagsledamot i januari 2009.

I riksdagen har Lars-Axel Nordell varit ledamot i arbetsmarknadsutskottet, kulturutskottet och nu sedan ett par år tillbaka i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-nämnden.

– Efter närmare 10 år i riksdagen så hoppas jag att min efterträdare ska tycka det är lika roligt som jag tyckt att inta Örebrobänken i riksdagen.

Valsedeln beslutas på partidistriktets årsmöte i november.

 

För mer information:

Lars-Axel Nordell

Riksdagsledamot för Kristdemokraterna

070-220 30 84

 

Håkan Stålbert

Ombudsman för Kristdemokraterna

073-081 65 27