Open art bidrar till debatt, upplevelser och möten

Ibland funderar jag på om kristdemokraten Behcet Barsom visste vad han satte igång den där dagen då han gick och talade med dåvarande konstchefen om sin vision. Visionen om att föra ut konsten till medborgarna, det som skulle bli fröet till Open Art. Sedan utställningen invigdes har det publicerats nyhetsartiklar, insändare och recensioner nästan dagligen. Och det bara i NA. Konsten engagerar, berör och skapar samtal.

Själv har jag besökt Järntorget och blivit fotograferad av turister i den zebrainspirerade gången, samtalat med en vän om den rosa stridsvagnen på Järntorget och faktiskt också tagit del av två helt olika visningar och fått veta mer om tanken bakom konstverken. I år innefattar Open Art även bland annat utomhusbio, workshops och konserter. Allt annonserat i programmet på hemsidan och andra kanaler..

Som kristdemokratisk kulturpolitiker är jag övertygad om att jag såklart inte är helt representativ, men faktum är att jag också är övertygad om att konst- och kulturupplevelser gör något speciellt med oss alla.

Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

Visst kan man ifrågasätta vad konsten får kosta, vad som är konst och vad vi tillåter i det offentliga rummet. Men jag tror också det är meningen. Konst och kultur är livsviktigt!

Malin Silén (KD), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden Region Örebro län

Artikeln i sin helhet publicerades på midsommardagen på Nerikes Allehandas webbplats. https://www.na.se/artikel/debatt/open-art-bidrar-till-debatt-upplevelser-och-moten