• Oslo-Sthlm 2:55 leder till bättre förbindelser för Örebro län

  I dagens NA svarar Kristdemokraterna Hans Eklind, Behcet Barsom och Magnus Lagergren på en insändare i NA kring infrastruktur. Läs hela artikeln nedan och på NA.se

  Tack ”G.E” för dina tankar om infrastruktur (NA Insändare 26 februari). Du lyfter flera aspekter som är viktiga när all kollektivtrafik, godstransporter och arbetspendling planeras. Att långsamma tågs stoppar upp snabbare tåg är ett känt problem, det är en av anledningarna som vi Kristdemokrater säger nej till de nya snabbtågen som ska gå över 300 km/h. Vi ser att en ny standard för alla persontåg på 250 km/h är en bättre lösning, det skapar större möjligheter för långsammare, till exempel godståg, att få plats. I fallet Oslo-Stockholm så är planerna även att de sträckor som i dag har enkelspår, ska få dubblaspår vilket också motverkar dessa problem. Dessutom med nya spår till Kristinehamn frigörs utrymme på dagens spår för godstransporter.

  Du nämner också om att olika företrädare lyfter olika perspektiv. Det är inte konstigt eftersom projektet att minska restiden mellan Oslo och Stockholm har många olika vinster. Det är inte bara det att beräkningar visar på att en miljon flygresor mellan Stockholm och Oslo kommer flytta till tåg och ger därmed en väldigt stor miljövinst. Det är också så att vi som lever och bor mellan ändpunkterna kan ta oss effektivare mellan olika orter längs sträckan, detta är också en vinst. Dels för de företag som söker personal men även för oss som vill hitta ett nytt jobb eller lättare kunna besöka nära och kära. Detta gäller även jobb- och fritidsresor från Norge och hit och givetvis åt andra hållet.

  Vi ledande politiker i Örebro tillsammans med även andra regioner och kommuner i Mellansverige vi är också överens med Norska stortinget och deras olika partier samt regioner och kommuner på andra sidan gränsen att en ny gränsbana, och snabbare förbindelse mellan Oslo och Sockholm är en så viktig infrastruktursatsning att den borde börja planeras omedelbart.

  Du har rätt ”G.E”, behovet av ökat underhåll är viktigt och trafikverket har visat det. Därför behöver vi politiker på lokal, regional och nationell nivå öka ambitionen så att ny infrastruktur kan etableras för att möta framtidens behov.

  Vi Örebroare behöver denna järnväg!

  Hans Eklind

  riksdagsledamot för Örebro län

  Behcet Barsom

  regionråd, Region Örebro Län

  Magnus Lagergren

  vice Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden tillika regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län