• Regionbudgeten presenterad

    Förra veckan presenterade Kristdemokraterna i den styrande majoriteten sin budget för 2022. Det är med glada miner som vi kan presentera dessa historiska satsningar! I synnerhet hälso- och sjukvård men också arbete, kultur, infrastrukturfrågor och inte minst våra medarbetare.

    ”Budgeten för 2022 innehåller särskilda satsningar på hälso- och sjukvården. Bland annat den akuta närsjukvården och närsjukvårdens arbete med psykisk ohälsa.
    Tillsammans i Regionen utgör alla våra verksamheter och entreprenörer en länk i en kedja. Länkarna som utgör denna kedja är inte alltid kopplat direkt till behandling av patienten, men som fortfarande är viktig för hela Regionen. Med denna budget fortsätter vi satsa på både verksamhetsutveckling, återhämtning och medarbetare.”
    kommenterar regionråd Behcet Barsom (KD).

    Budgeten debatteras i fullmäktige i juni.