• Regionens bokslut över ett år färgat av Coronaviruset

  Aldrig i modern tid har förutsättningarna för Region Örebro län ändrats så drastiskt som när viruset covid-19 fick spridning under 2020. Samtidigt blev vårt uppdrag tydligare än någonsin när fokus att rädda liv i sjukvården och det förebyggande arbetet fick nästan allt fokus. Vi i regionledningen är otroligt stolta över medarbetarnas prestation och utan god samarbetsförmåga och tydligt ledarskap hade vi inte klarat krisen lika bra.
  Det skriver regionråd Behcet Barsom (KD) tillsammans med sina kollegor i majoriteten i dagens NA.
   

   

   

   

  Coronapandemin påverkade regionen på två plan när både organisationen och finansieringen utmanades samtidigt. Konjunkturen vek snabbt neråt och skapade direkt minskade skatteintäkter men även tapp av viktiga intäkter i allt från folktandvården till kollektivtrafiken.

  Fokus var att flytta regionens resurser till där de behövdes som mest samt att minska risken för smittspridning. Region och riksdag var dock tidigt ute för att skjuta till resurser till regioner och kommuner och i bokslutet ser vi ett väldigt positivt resultat på sista raden.

  Givetvis har vårt absoluta fokus varit att ge förutsättningarna för att vården ska klara sitt uppdrag när ökad smittspridning gett ökat antalet inlagda i intensivvård. Tack vare god förmåga att samverka med kommunerna i länet samt en högre grad av förändringsbenägenhet och lösningsfokus så har vi kunnat ställa om snabbt i verksamheterna. Så vi kunde möta ett delvis annat vårdbehov men samtidigt klara annan livsviktig vård. Pandemin har självklart påverkat hälso- och sjukvårdens verksamheter på alla vis. Omgående omställning av bland annat verksamheter och medarbetare har varit avgörande i omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Detta är en väldig slitsam situation för våra medarbetare som ska ett stort tack för sina heroiska insatser.

  Men coronaviruset har påverkat oss i regionen på många sätt och är vi summerar 2020 så finns det några saker vi särskilt vill belysa. Regional utveckling har ställt om mycket av sitt stöd när förutsättningar för många företag förändrades på kort tid. Regionens stöd har haft ett tydligt fokus för att företag att överleva men också för att kunna utvecklas utifrån de nya förutsättningar som pandemin har givit. Det tillsammans med statliga stöd har medfört att skatteunderlaget blev betydligt bättre än vad prognoserna sa innan sommaren.

  En annan del som fick ett närmast helt nytt uppdrag för att minska smittspridningen var kollektivtrafiken. Uppmaningen att ta bilen istället för att åka kollektivt gick helt emot hur vi jobbat de senaste 10 åren för att öka attraktiviteten i att resa kollektivt. Nu var fokus att minska smittspridningen och halvfulla bussar var fulla bussar. I färdtjänsten ställde vi snabbt om till att inte samordna resor för att minska smittspridning och att trygga de som är behov av färdtjänst.

  En av de branscher som drabbat särskilt hårt är kulturen. Genom flera olika stöd från kulturnämnden har kulturaktörer kunnat övervintra pandemin och förhoppningsvis kunna erbjuda ett viktigt kulturutbud när väl pandemin är över.

  Ekonomiskt gör vi ett historiskt överskott på ungefär en halv miljard. Av dessa så avsätts 258 miljoner för resultatutjämningsreserven som kan användas för tuffare tider i framtiden. Dessutom avsätta 214 miljoner till framtida pensioner.

  Under 2020 har länet kommit närmare varandra. Våra tre sjukhus har visat sig vara en styrka när coronapandemin drabbade oss och det är tydligare än någonsin att oavsett var du bor i Örebro län så ska alla ha god vård tillgängligt. Det är ett gemensamt arbete som alla i Region Örebro län bidrar till varje dag, precis som vår vision tydligt visar: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

  Andreas Svahn

  regionråd, Socialdemokraterna

  Behcet Barsom

  regionråd, Kristdemokraterna

  Torbjörn Ahlin

  regionråd, Centerpartiet