Säkra barnens sjukvård

Under våren har det rapporterats om att det är så många stängda intensivvårdsplatser för barn i landet att barnen skickas utomlands för vård. Att vårdplatserna är stängda beror främst på att det i landet är brist på barnsjuksköterskor med erfarenhet av vård av svårt sjuka barn.

Allt fler barn räddas vid tidig födsel och från svåra sjukdomar. Därmed ökar behovet av sjukvård och av kompetent och erfaren personal.

Utbildningen för barnsjuksköterskor är idag främst inriktad mot hälsovård och barnets utveckling snarare än vården av ett sjukt barn. Kunskap inom området sjuka barn uppnås främst genom många års arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det kommer ta mycket lång tid att åtgärda den brist som finns på barnsjuksköterskor.

Till skillnad från andra specialistsjuksköterskor finns heller inte särskilda arbetsuppgifter kopplade till specialistutbildningen, som det finns exempelvis för operationssjuksköterskor. Många väljer efter avslutad specialistutbildning att arbeta inom barn- eller elevhälsovården, vilket kan vara naturligt då utbildningen främst har den inriktningen.

Till Kristdemokraternas riksting föreslår vi därför att utbildnings- och karriärvägar för sjuksköterskor inom barnsjukvården ska göras om, för att bättre matcha dagens och framtidens behov av sjuksköterskekompetens inom barnsjukvården.

Vi vill att barnen ska kunna vårdas så nära hemmet som möjligt.

Vi anser att tiden har sprungit ifrån dagens utbildnings- och karriärvägar. Det är dags att tänka nytt.

Landstings- och regionråd för Kristdemokraterna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:

Ewa Sundkvist, Örebro

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Sörmland

Malin Gabrielsson, Västmanland

Ingemar Kalén, Gävleborg

Elisabeth Kihlström, Värmland

Anna-Karin Klomp, Uppsala

Birgitta Sacredéus, Dalarna

I Nerikes Allehanda söndagen 28 maj 2017 skriver oppositionsråd Ewa Sundkvist (KD) tillsammans med rådskollegor ute i landet om en gemensam motion till Kristdemokraternas riksting i höst. Motionen syftar till att omarbeta utbildnings- och karriärvägarna för sjuksköterskor inom barnsjukvården för att bättre matcha de behov som finns.