Skattesänkningen för pensionärer är otillräcklig

Den satsning som regeringen presenterat för en sänkning av skatten för pensionärer är ett steg i rätt riktning. Den är dock helt otillräcklig.

Det skriver Lars-Axel Nordell och Lars O Molin i en artikel i dagens Nerikes som svar till länets socialdemokratiska riksdagsledamöter.

 

Den satsning som regeringen presenterat för en sänkning av skatten för pensionärer är ett steg i rätt riktning. Den är dock helt otillräcklig. Kristdemokraterna vill helt utradera den skillnad som finns i beskattning mellan pensions- och förvärvsinkomster. Under de åtta år som KD satt i regeringen kämpade vi för att pensionärernas skatter skulle sänkas. Vi fick igenom flera skattesänkningar för pensionärer och höjde också bostadstilläggen.

Kristdemokraterna vill nu gå ännu längre och helt ta bort gapet mellan pensionärers och löntagares skatter. Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes. Vi tycker inte att det är rimligt att denna skillnad får stå kvar år efter år. Pension är uppskjuten lön och inte ett bidrag. Pensionen bör därför beskattas som arbetsinkomst. Det är en princip som vi hoppas att vi skulle kunna vara överens om. Det finns då en bra utgångspunkt för att i statsbudgeten hitta ett utrymme för att komma ifrån denna orättvisa.

Denna reform skulle belasta de offentliga finanserna med cirka 14 miljarder. Det är viktigt att reformen finansieras ansvarsfullt. Vi har föreslagit att det skulle kunna ske gnom höjning av momsen med en procentenhet. Det skulle varaktigt förstärka de offentliga finanserna med knappt 15 miljarder.

Naturligtvis är det så att få finansieringar saknar negativa konsekvenser. En ökad disponibel inkomst för pensionärer bidrar dock i positiv riktning. Kristdemokraterna föreslår dessutom en höjning av bostadstillägget med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende pensionärer. Detta förbättrar särskilt ekonomin för de sämst ställda pensionärerna.

Vi motsätter oss också regeringens skattehöjning på arbete och företagande. En skattehöjning på 200 kronor i månaden är kanske ingen större förlust för en S-riksdagsledamot som tjänar 60 000. Men för flertalet medborgare ter sig saken annorlunda.

Lars-Axel Nordell (KD) riksdagsledamot

Lars O Molin (KD) första vice förbundsordförande KD Senior