Terminens sista fullmäktige genomfört

Regionråd Behcet Barsom understryker bland annat äldresatsningarna och sätter fokus på ansvarsfullhet.

Förra veckan diskuterade Regionfullmäktige bland annat Delårsrapport, Målbild för Hälso- och sjukvård i Örebro län, tillbyggnad av Campus vid USÖ, interpellationer och motioner, däribland situationen på Karlskoga lasarett. Många kristdemokrater deltog aktivt i debatten!