Valda toppkandidater till riksdag och landstinget

e

Kandidater2014_hemsida
Toppkandidaterna Bo Rudolfsson, Ewa Sundkvist, Anders Hagström och Lars-Axel Nordell

Vid nomineringsstämman lördagen den 23 november fastställdes Kristdemokraterna i länet sina listor till landstinget/Region Örebro och riksdagen. De fyra toppkandidaterna Bo Rudolfsson och Ewa Sundkvist toppar var sin lista till landstinget, där Bo Rudolfsson finns på listan för södra och västra valkretsarna. Ewa Sundkvist är toppkandidat för listan som gäller för Örebro-Lekeberg och norra valkretsarna.

För riksdagen är det Lars-Axel Nordell, nuvarande riksdagsledamot och kristdemokraternas  talesperson i kulturfrågor, som toppar listan följd av Anders Hagström, ordförande i Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun.

Bo Rudolfsson
Är lärare i Laxå, där han också bor, sedan 24 år och även partiföreträdare i samma kommun och har sitt stora intresse inom kollektivtrafik, infrastruktur och regional utveckling. Bo har varit lärare på mellanstadiet och ombudsman under sitt arbetsliv. Idag är Bo ordförande för Reumatikerföreningen Sydnärke med verksamhet i Hallsberg, Askersund och Laxå samt är gift med Ruth med fyra ”utflugna” barn och 3 barnbarn.
Mobil: 070 – 580 93 92 E-post:  bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se

 

Ewa Sundkvist
Är oppositionslandstingsråd för Kristdemokraterna sedan 2008 och har sitt stora intresse inom sjukvården. Ewa har sin bakgrund som pastor, journalist, redaktör och ombudsman. Ewa är gift med Sigvard och bor i Örebro
Mobil: 598 02 80  E-post: ewa.sundkvist@kristdemokraterna.se

Anders Hagström
54 år, gift med Helena, 4 barn och 3 barnbarn. Företagare sedan 24 år och driver Hotell och Vandrarhem i Örebro. Jobbar bl.a. mycket med hur företag kan ta samhällsansvar. Har som företagare och utifrån ett engagemang i många föreningar och organisationer skapat ett mycket brett kontaktnät. Engagerad i internationellt biståndsarbete.
Anders har varit politiskt engagerad i 10 år och är nu ordförande för Kristdemokraterna i Örebro, ordförande för Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsnämnden, nämndeman i tingsrätten, styrelseledamot i Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla och styrelseledamot i FINSAM.
Anders har som först vice ordförande och nu ordförande i Vuxam sett en mycket positiv utveckling vad gäller att få människor från beroende av försörjningsstöd till jobb och egen försörjning.
Anders vill driva frågor om företagande och ett etiskt perspektiv i näringslivet. Arbetsmarknadspolitik, att alla ska ha någonstans att gå kl. 08.00 på morgonen. Integrationsfrågor, med jobb som viktigaste integrationsfaktorn.Juridik med ett starkare perspektiv på brottsoffer och deras utsatthet. Biståndsfrågor hur vi ska hitta effektivare former. Självklart är familjepolitiken en grundsten, Barn och ungas uppväxtvillkor och äldres rätt till en värdig och trygg ålderdom.
Mobil: 070 – 839 68 45  E-post: anders.hagstrom@kristdemokraterna.se

Lars-Axel Nordell
Jag representerar Örebro län som riksdagsledamot för Kristdemokraterna. I riksdagen sitter jag i kulturutskottet. Jag arbetar också med frågor som rör IT, tolktjänster samt alkohol- och drogpolitik.
För mig som kristdemokrat är föreningar, välgörenhetsorganisationer, trossamfund och annat i det som vi brukar kalla det civila samhället mycket viktigt. Som talesperson för kulturområdet arbetar jag för att underlätta för civilsamhället. Andra viktiga delar av kulturpolitiken är att bevara vårt kulturarv och att göra kulturen tillgänglig för fler, inte minst våra barn och unga. Jag är riksdagsledamot för Örebro län sedan 2009.
Mobil: 070-770 83 10   E-post: lars-axel.nordell @riksdagen.se