• Våra associerade förbund: Öka tryggheten för kvinnor, unga och äldre

   

   

  Sverige förtjänar bättre en den politik som fört oss till den situation vi har i dag. 

  Det menar Andreas Carlsson riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna som tillsammans med distriktsordföranden för våra tre associerade förbund, Lars O Molin, Erica Gidlöf och Hampus Wadman skriver om den stigande brottsligheten i dagens NA. Läs artikeln på NA.se och här nedan.

   

  Den stigande brottsligheten i Sverige är ett stort problem. Otryggheten har ökat i och med skjutningar, grova rån och ett ökat antal sexualbrott. Även i Örebro har oroväckande ökningar sätts i länets brottsstatistik, enligt länsstyrelsen. Men tryggheten kan återigen börja växa, om Sverige får ett politiskt alternativ som prioriterar brottsbekämpning, lag och ordning och trygghet. Kristdemokraterna är ett sådant alternativ.

  Nyligen presenterades KD:s jämställdhetspolitiska rapport. Den fokuserar mycket på trygghet för kvinnor. Andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott har tredubblats sedan 2014. Mer än en tredjedel av alla kvinnor känner sig otrygga när de ute sent på kvällen. Våld i nära relation är fortfarande ett stort problem.

  Därför vill vi höja straffet för våldtäkt från två till tre års fängelse och höja straffet för grov kvinnofridskränkning till ett års fängelse. Den som döms för fridskränkning ska alltid prövas för fotboja. Skadestånd ska betalas ut automatiskt från staten, som sedan får kräva in det av den dömde.

  Ett annat brott som ökar är bedrägerier, inte minst mot äldre. Kriminella söker upp dem genom besök eller telefonsamtal. Cynismen vet inga gränser. Under coronapandemin har äldre blivit uppringa av kriminella som låtsas haft information om vaccin eller smittspårning, men som istället lurat dem på stora summor pengar.

  Kriminella låtsas inte sällan vara från hemtjänsten. Detta är tyvärr mycket effektivt, eftersom hemtjänstpersonal ofta byts ut. För många med särskilda behov är det helt enkelt normalt att det kommer en ny person från hemtjänsten. Att denne är kriminell är svårt att veta. Därför behövs en kontinuitet inom hemtjänsten. Igenkänningsfaktorn får inte underskattas. Personalen måste också kunna kommunicera på bra svenska.

  Men det som kanske fått mest uppmärksamhet på senare tid, förutom gängen, är förnedringsrånen som drabbar främst unga pojkar. Förnedringsrån är precis som ordet antyder – ett rån, där man inte bara stjäl en människas ägodelar, utan också utför olika typer av förnedringar mot sitt offer.

  Att det sker denna typ av brott i Sverige är inte bara vidrigt, det skrämmer ungdomar från att röra sig ute om kvällarna. Sverige ska vara ett land där man kan och vågar röra sig fritt utan att behöva vända sig om när man är på väg hem från träningen eller gå med nycklar mellan fingrarna i skräck för att bli anfallen.

  För att komma åt detta behövs fler poliser med högre lön, rätt verktyg för rättsväsendet, hårdare straff för fler brott och ett förebyggande arbete som fungerar. Här är familjens, skolans och värderingarnas betydelse central. Barn och unga behöver tidigt lära sig skillnaden på rätt och fel och att det får konsekvenser om man begår brott.

  Sverige förtjänar bättre en den politik som fört oss till den situation vi har i dag. För att detta ska uppnås behövs en ny regering.

  Andreas Carlson

  riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

  Lars O Molin

  ordförande KD Senior, Örebro län

  Erica Gidlöf

  ordförande KD-K, Örebro län

  Hampus Wadman

  ordförande KDU Örebro län