• Vi bor i centrum av Sveriges infrastruktur

  ”Vi i Örebro län behöver denna järnväg för att säkra arbeten, godsflöden och det som vi inte nämnt något om hittills nämligen möjligheten att resa effektivare mellan olika delar i vårt land.”

  Det skriver Hans Eklind, Behcet Barsom och Magnus Lagergren i dagens NA.

  Få har undgått att Norges högsta politiska ledning räckt ut en hand till den svenska regeringen om byggandet av en ny järnvägsförbindelse in i Sverige. Reaktionen från vår infrastrukturminister var otydlig. Istället för att positivt möta handslaget pekade han på att trafikverket redan har ett uppdrag. Våga släppa taget om höghastighetståg, herr infrastrukturminister! Satsa på effektiva lösningar där vi ser att dagens begränsade infrastruktur behöver det som bäst.

  12 procent av vår export går till Norge. Norge menar att den svenska järnvägen är avgörande för att klara av sina inhemska transporter. För oss i Örebro, där en stor del av godset norrifrån, satsar industrin över 1000 miljarder kronor de kommande åren. Detta gods ska passera oss oavsett om det ska söder ut via Motala och ner mot Malmö, Köpenhamn och ut i Europa.

  Västerut passerar det oss för att landa i Göteborgs hamn för vidare ut i världen. Österut ska mycket av det gods från Norrland som ska till Stockholm. Och nästan allt lastas om i Hallsberg. Örebro har blivit den nya getingmidjan; det är trångt på järnvägen.

  Vi i Örebro har varit ledande i ett internationellt påverkansarbete i Nordsjö- och Östersjökommissionen, i de storregionala samarbeten tillsammans med Mälardalsrådet och Botniskakorridoren, för att förankra förbindelsen Oslo-Stockholm under tre timmar samt i bolaget Oslo-Sthlm 2:55 konkret arbeta fram hur det skulle kunna gå till. Vi i Örebro län behöver denna järnväg för att säkra arbeten, godsflöden och det som vi inte nämnt något om hittills nämligen möjligheten att resa effektivare mellan olika delar i vårt land.

  Kristdemokraterna har sagt nej till nya stambanor, men vi säger ja till en ny standard där 250 km/h blir grunden för alla persontransporter. För pendlare och resenärer är det framför allt inte några få minuter kortare restid som efterfrågas. Det är istället ökad tillförlitlighet att komma fram på den tid som utlovats. Trafikverkets har helt riktigt pekat ut att prioritering av underhåll är önskvärt. Men, Sverige måste kunna göra flera saker samtidigt, vi måste satsa både på underhåll och på en utbyggnad av infrastrukturen. För att rusta landet för att möta framtidens behov av att transportera gods och människor behöver ramen för satsningarna öka.

  Oslo-Sthlm 2:55 skulle bli den enskilt lönsammaste linjen säger SJ. För oss i Örebro skulle den skapa möjligheter att arbeta och resa till Oslo på 1,5h det som i dag tar nästan 4h. Men den största vinsten skulle de hållbara transporterna av gods göra. Vi skulle stärka den Svenska konkurrenskraften vilket tryggar för nya hållbara jobb.

  Kristdemokraterna

  Hans Eklind, riksdagsledamot för Örebro län

  Behcet Barsom, regionråd Region Örebro Län

  Magnus Lagergren, vice Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden tillika regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län