• Stärka familjestödet

  Jag heter Martin Kjaerran och är utbildad lärare och ekonom. Jag är gift och har två barn som är i skolåldern. På min fritid sportar jag gärna och då är det gym och tennis som gäller. Jag är uppvuxen i Lomma och har jobbat och bott i Malmö under flera år och jobbar nu i Lund. Staffanstorp är den gyllene medelvägen.

  Jag har alltid tyckt att skolan är viktig ur många aspekter. Kunskap, trygghet och hälsa är tre viktiga områden inom den svenska skolan. Det är nu dags att vända på den negativa trend som skolresultaten uppvisat under senare år. Svensk skola kan bättre och med rätta åtgärder kan skolutvecklingen förbättras!

  Jag har bred kunskap om olika skolmiljöer och har flera förslag på hur skolan ska kunna lyfta sig. Framför allt vill jag stärka familjestödet till familjer som har barn i skolan. Det ska innefatta rådgivning på vardagar men även på kvällstid. Detta ska lösas genom att anställa fler socialpedagoger i skolan. De är experter på relationer och kan därför på bästa sätt hjälpa till att finna lösningar som också är förankrade inom skolans värld.

  Jag kommer också att förespråka rabatterade priser för anmälningsavgiften för barn som deltar i några av Staffanstorps många föreningar. En aktiv fritid är positiv inte bara för skolresultaten utan också för måendet.

  Bland förslagen finns också riktade stöd till föreningar med medlemmar i skolåldern. Tanken är att möte mellan olika föreningar lättare ska kunna ske för att utbyta olika idéer. Detta kan utvidgas till möten med klubbar utanför Staffanstorps kommungränser.

  Hälsningar
  Martin Kjaerran ledamot i Kristdemokraterna Staffanstorps kommun