• Staffanstorp och Hjärup och hela kommunen ska fungera

  Staffanstorp och Hjärup där hela kommunen ska utvecklas.
  Hej, jag heter Mikael Larsson och bor sedan 20 år i Staffanstorp och är gift och har 2 utflugna vuxna barn samt hundar. Arbetar med affärsutveckling och njuter av att gå promenader med våra hundar i grönområdet Gullåkra mosse och tar en gärna en cykeltur runt Hjärup, Kyrkheddinge och Önsvala. Vi flyttade till Staffanstorp på grund av att skolan hade ett gott ryckte med bra skolmiljö och resultat och utöver det fick vi närhet till grönområden, jordbruk och de gula rapsfälten samt ett bra utbud av föreningsliv.
  Mitt intresse för kommunpolitiken har växt allt eftersom då jag vill stå upp för Sverige och våra traditioner och saknar öppenhet och bättre insyn i olika verksamheter. Valde att gå med i Kristdemokraterna då vi delade samma värderingar och att föra en borglig politik.
  Föreningslivet i Hjärup och Staffanstorp ger många invånare ett socialt umgänge, aktivitet, träning och i visa fall seriespel på olika nivåer och i kommunen har vi världsmästare, SM medaljörer, klubbmästare mm. Gemensamt för dessa utövare är att de skapar engagemang och en stark gemenskap inom fotboll, cykling, boule, bowling, hundträning, ridskola, simning, innebandy, taekwondo, Judo, gymnastik och andra framgångsrika föreningar. Vi behöver dock upprusta vårt ridhus, bowlingen behöver nya maskiner, tak för utomhus boule och ge möjlighet för en inomhusarena för hundträning ja, listan kan göras lång. Jag tycker att det är viktigt att investera i föreningslivet då det ger ökad gemenskap och tryggare samt friskare kommuninvånare och en attraktivare kommun. Kommunen har möjligheter och är även delansvarig för en del förenings anläggningar och Kristdemokraterna kommer att arbeta för att föreningslivet utvecklas i hela Staffanstorps kommun.
  Kommunen har under många år haft för stora barngrupper och svaren har varit att vi ej kan dela på barngrupperna då det ej finns lokaler. Barnens viktigaste utveckling sker under förskoleåldern så låt oss istället anställa fler och kompetens utbilda personalen vilket ger barnen en tryggare utveckling och en bättre arbetsmiljö för personalen. Föräldrarna är barnens viktiga resurs och vi vill erbjuda familjestödsprogram med öppen kommunikation och stödja samt följa barnens utveckling. Idag är det extra tufft för alla med stora ekonomiska svängningar med dyra elräkningar, drivmedel och matkostnader och man kan lätt hamna i ekonomisk utsatthet och idag behövs omgående möjligheter för familjestöd. Kristdemokraterna vill ge personal bättre arbetsmiljö och mindre barngrupper i förskola samt familjestödsprogram så barnfamiljer kan möta dagen och morgondagens påverkan.
  Trygghet i kommunen ska prioriteras med fler kameror men också det förebyggande arbetet där man tillsammans med föräldrar går igenom förutsättningar och ger stödåtgärder. Skolan ska vara ett naturligt inslag i stödprogram med närvaro vid terminsstart och uppföljningsmöten för att kunna ta del av barns utveckling och mål. Föräldrar är barnens viktigaste resurs och genom familjestödsprogram kan man följa upp och stödja föräldrarna i sin roll i hemmet och en trygg familj ger trygga barn som kan lyckas i och utanför skolan.
  Vård och omsorg är en viktig del och jag har besökt ett antal vårdhem och arbete med olika typer av hjälpmedel och på den tiden påbörjades nedstängning av många vårdhem då äldre skulle klara sig själva i hemmets vrå. Tyvärr så mister många tryggheten och det sociala samt gemenskapen ett vårdboende ger. Vårdpersonal som även arbetade under coronaepidemin ska vi tacka för deras insatser och de ske ges möjlighet att kompetens utvecklas för ökad kvalité och god arbetsmiljö. Visst är några pensionärer riktigt pigga och härliga personer men vid 85 års ålder ska de erbjudas en plats på ett trygghetsboende eller anpassat boende för det är dom värda. Tyvärr så stängde 2019 våra kära kommunpolitiker ner trygghetsboende. Kristdemokraterna vill återinföra och erbjuda fler trygghetsboende eller anpassat boende.
  Kristdemokraterna i Staffanstorps kommun vill mer än övriga och erbjuda mindre barngrupper i förskola, familjestödsprogram och ett attraktivt föreningsliv samt ett gott åldrande.
  Vill du som oss då är det Kristdemokraterna du ska rösta på med borgliga värderingar och med ökad trygghet och omtänksamhet för våra barn, ungdomar och äldre.
  Mvh
  Kristdemokraterna i Staffanstorp
  Mikael Larsson