• Ett bättre Hjärup

  Hej!

  Jag är nytillkommen fritidspolitiker till Staffanstorp och Hjärup från Växjö. Jag är Civilekonom och teologistudent. Tidigare har jag jobbat på olika större företag med ekonomi och finansiering. Politiskt har jag tidigare arbetat med gymnasieskolor, kommunala bolag, tekniska och arbetsmarknadsfrågor. I dagsläget är jag med i Omsorgsnämnden i Staffanstorps kommun. Anledningen till att jag håller på med politik är för att jag bryr mig om människor, jag tycker att det är viktigt att engagera sig för att ytterligare kunna förbättra vårt samhälle.

  Sedan två år tillbaka bor jag och min fru i Hjärup, Jakriborg. Hjärup är en vacker plats med ett utmärkt geografiskt läge. Jakriborg är i stort behov av fler ytor för fritidssysselsättning särskilt för barnen. Sedan 50% av gungorna gick sönder här om året är nu endast en gunga och en ogräsfylld sandlåda lekplats för barnen som bor på ca 400 lägenheter. Här vill vi Kristdemokrater se till att skapa nya möjligheter för att göra situationen mycket bättre.

  I Staffanstorp och Hjärup satsar vi mycket på tryggheten och säkerheten. I förebyggande syfte vill vi ha fler övervakningskameror och att kommunen ska sträva efter att anställa säkerhetssamordnare till skolorna i Hjärup och Staffanstorps kommun. Om brott trots allt infinner sig vill vi i Kristdemokraterna att kommunen ska kunna delfinansiera poliser för att öka polisnärvaron och tryggheten i Hjärup och för hela Staffanstorps kommun. Trygghet ska vara en självklarhet i hela kommunen och vi kommer att satsa vidare på ordningsvakter som rör sig över alla kommunens delar. För trivsamma offentliga miljöer kommer vi jobba för nolltolerans mot nedskräpning och klotter.

  För att familjen ska må och fungera bättre behöver den kunna få stöd eller hjälp när behov finns då fostran börjar och utvecklas i familjen och lärandet i förskolan och skolan. Därför vill vi i Kristdemokraterna satsa på familjecentraler i alla delar av kommunen med familjerådgivning och föräldrastöd så att familjer bättre kan hantera vardagen med både jobb och skola. Föräldrastödprogram ska utvecklas där även blivande föräldrar inkluderas med möjlighet till extra stöd minst två gånger under barnets uppväxt. Kommunens Kristdemokrater vill även ge ökade resurser till våra förskolor så att de kan anställa och öka antal personal per barn och ha längre öppettider. Vi Kristdemokrater värnar om familjen och därigenom hela samhället.

  Ordning och reda i skolan och klassrummet är viktigt för att de som är i behov av stöd får det och även för att kunna satsa på dem som är extra duktiga. Kopplingen mellan skola och arbetsliv är viktig. Därför vill vi att skolan satsar på praktik och visar på vad skolan leder till och varför den är viktigt så att studenter kan motiveras att studera för att komma ut i arbetslivet. Vi vill stärka relationen skola och lokala företag med rätt kompetens vilket skapar en långsiktig tillväxt i vår kommun för ungdomar och invånare samt företag . Vi i Kristdemokraterna arbetar för en bättre kommun med mål och mening där familjen är i centrum, skolan är meningsfull och där företagen växer.

  Kristdemokraterna i Staffanstorp och Hjärup vill satsa ännu mer på äldrevården genom långsiktiga och kvalitativa vårdgivare. Vi vill även utvidga kommunens satsningar på fler LSS-boenden. I dagsläget ligger Staffanstorp och Hjärup på en otillräcklig och olaglig nivå när det gäller att stötta kommunens medborgare som är i behov av LSS-boende. Den här situationen vill vi Kristdemokrater omedelbart ändra.

  Söndagen den 11 september är det val i Sverige och om du vill ha ett bättre Sverige, Staffanstorp och Hjärup rekommenderar jag starkt att rösta på Kristdemokraterna.

  Sommarhälsningar

  Edvin Sjöstrand [KD] Hjärup, Staffanstorp