• Kristdemokraternas budget för Staffanstorps kommun 2022

    Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.

    Vi Kristdemokrater lägger förslag som kommer att möte de utmaningar vi befinner oss i men också förslag som stärker Staffanstorps kommun för framtiden. Vi behöver förbättra för våra äldre, minska barngrupperna, öka tryggheten och säkerheten, stärka förutsättningar för våra företag i vår kommun, och fortsätta stärka vårt civilsamhälle och framförallt då våra föreningar i kommunen.

    I vår budget så lyfter vi 3 områden som har särskilt fokus under 2022 och det är förskolan och barngruppernas storlek, de äldre och valfrihet samt trygghet och säkerhet.

    Här finner du vår budget för 2022:  Kristdemokraternas Budget 2022