• Kristdemokraternas budget för Staffanstorps kommun 2022

    Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.

    Vi Kristdemokrater lägger förslag som kommer att möte de utmaningar vi befinner oss i men också förslag som stärker Staffanstorps kommun för framtiden. Vi behöver förbättra för våra äldre, minska barngrupperna, öka tryggheten och säkerheten, stärka förutsättningar för våra företag i vår kom...